Lijst Groen Noordenveld moet Femke Wolthuis als raadslid missen

Afbeelding
actueel

‘Femke blijft aan als steunfractielid, we zijn haar dus niet kwijt’

NOORDENVELD – Lijst Groen Noordenveld moet het zonder Femke Wolthuis als raadslid stellen. Ze maakte zich sterk voor burgerparticipatie en hield zich bezig met onder meer de toekomst van vakantieparken. Wat betekent dit voor de speerpunten van Lijst Groen Noordenveld, en vooral: wie gaat deze zetel opvullen?
Fractievoorzitter Tineke Nieboer wordt er ‘niet hysterisch’ van. ‘Natuurlijk is het heel jammer dat Femke is gestopt. Ze heeft in vijf maanden laten zien dat ze veel in haar mars heeft en ontzettend geschikt is als raadslid. Het goede nieuws is dat ze aanblijft als steunfractielid, in die functie zal ze een raadslid gaan steunen. We zijn haar dus niet kwijt.’
De eerstvolgende op de lijst was Rieks Perdok, maar die gaf aan liever plaatsvervanger in de raadscommissie-oordeelsvormende vergadering te worden. ‘Bert Wiggers zag er ook van af en de volgende op de lijst was Albert Nieuwenhuis. Net als Femke komt hij uit Norg, waardoor de vertegenwoordiging net zo goed verdeeld is als voorheen.’
Onlangs stapte Christine Stille ook al op, met medeneming van haar zetel. Dat betekent dat de partij van vier zetels in de gemeenteraad, nu naar drie zetels is gegaan. ‘Die zetel zijn we nu kwijt, maar mocht ze haar functie niet meer uitoefenen, dan krijgen we de zetel terug. Wat je er verder van merkt is dat het werk dat voorheen door vier mensen werd uitgevoerd, nu door drie mensen wordt gedaan.’Nieboer ziet de toekomst van de partij positief in. ‘Albert is weer een heel ander mens, dus hij zal ook nieuw elan inbrengen. En als raadslid kan hij nu meer inbrengen dan als plaatsvervanger. Met de nieuwe fractie hebben we na de vakantie overleg om opnieuw te kijken waar we ons op gaan richten We hebben altijd van ons laten horen op een bijzondere manier en dat zullen we ook blijven doen. Overigens ben ik ook erg blij met Rieks Perdok als plaatsvervanger. Hij zal zich prima kunnen redden op deze plek.’
Onlangs werd Femke Wolthuis door de coalitieleden in de raad nog afgewezen als plaatsvervangend commissievoorzitter. De reden daarvoor was dat ze één van de twintig schrijvers was van een manifest over participatie, en dan met name een bepaalde passage stuitte de leden tegen de borst. Ze weigerde afstand te doen van de passage hoewel ze deze niet zelf had geschreven. ‘De coalitieleden weten niet wat ze missen. Femke is dagvoorzitter, ze is bij uitstek geschikt als plaatsvervangend commissievoorzitter’, vindt Nieboer. ‘Maar er is over gestemd en dit was de uitslag. Dat is dan gewoon ook democratie.’


Albert Nieuwenhuis vindt het jammer dat Femke opstapt, maar is tevens blij met zijn aanstelling. ‘Ik heb er veel zin in. De situatie deed zich voor, en ik had al een beetje aan het raadslidschap gesnuffeld door mee te lopen in de raadsvergaderingen. Aan de hand daarvan kon ik een goed besluit nemen.’
Burgerparticipatie is een van de speerpunten van de partij en meteen de reden dat Nieuwenhuis in de politiek belandde. ‘In mijn achtertuin in Norg zouden dertig vakantievilla’s worden geplaatst. Daar zijn we met de buurt toen tegenin gegaan. Ik merkte toen al dat er regelmatig een plan wordt gemaakt en dat er niet of nauwelijks wordt overlegd met omwonenden. En ik merk dat je dat overal in de maatschappij terugziet. En in het bedrijfsleven.’
Nieuwenhuis mist de oplossingen in de politiek. ‘Je merkt dat iedereen zijn eigen verhaal en zijn mening heeft, maar ik mis de oplossingen. Het is juist interessant om te bedenken hoe je een probleem zo inhoudelijk kwalitatief mogelijk kunt oplossen. Er komt niet echt een discussie op gang.’
De kracht van Femke is onder andere dat ze goed kan verwoorden wat ze wil. ‘Dat is inderdaad waar zij bijzonder goed in is. maar iedereen heeft zijn eigen kracht. Of ik net zo charismatisch ben? Nou dat weet ik niet hoor. Wat ik wel weet is dat ik, als ik ergens achter sta, er helemaal voor ga.’
Onlangs rommelde het in de partij, met de op non-actiefstelling en het opstappen van Christine Stille. ‘Nou, rommelen is echt overdreven hoor. We hebben dat echt achter ons gelaten. Met nieuwe mensen in een partij moet je op een lijn komen en blijven. We gaan de partij de komende vier jaar stevig neerzetten. En dan tegen de tijd dat de volgende verkiezingen eraan komen de balans opmaken. Dat is hoe ik voorlopig naar de toekomst kijk.’


Wolthuis was zelf niet bereikbaar voor een toelichting. Naar verluidt bleek het raadswerk te lastig te combineren met andere bezigheden.

UIT DE KRANT