‘Hengelsport is veel meer dan alleen hoe vang ik een vis’

actueel

De eerste van vele VISparels is geopend in Leek


LEEK - Donderdag werd de eerste VISparel in Leek geopend. Jeroen Niezen van het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest, wethouder Harry Stomphorst en Henk Mensinga, directeur van Sportvisserij Drenthe Groningen openden de VISparel aan de Knip in Leek, voortaan te herkennen aan het informatiebord bij de vijver.


VISparels zijn goed toegankelijke plekken waar kan worden gevist. Dat geldt zeker voor de vijver aan de Knip in Leek. Langs een zijkant van de vijver loopt een lange en brede steiger waar je, zelfs met eventuele rolstoel, makkelijk kunt komen. Niet alleen is er gezorgd voor een goede bereikbaarheid, ook is de waterkwaliteit en de visstand belangrijk. Bij een VISparel kunnen alle inwoners van een dorp een plekje vinden om te vissen. Dus ook ouderen en minder validen. Daarnaast is het meteen een gezellige plek om elkaar te ontmoeten. Henk Mensinga draagt zijn visie over vissen graag uit: ‘Hengelsport is veel meer dan alleen hoe vang ik een vis. Het is voor alle leeftijdsgroepen leuk. Als je jong bent is het vooral de spanning van de vangst. En als je ouder wordt is het de rust die je ervaart tijdens het vissen. De beleving van de natuur en het buiten zijn. Sterker nog, er is een wetenschappelijk onderzoek geweest waaruit naar voren kwam dat vissen een zeer goede invloed heeft op mensen met ADHD en autisme. Daarnaast gaan we een project opzetten met veteranen met PTSS.’
Een vijver in een dorp is een belangrijke ontmoetingsplek. ‘Wat gebeurt er als er iemand zit te vissen, daar komen anderen bij staan. Waar leer je als kind vissen? In de dorpsvijver. Dus dit soort plekken zijn belangrijk, daarom maken we ons er hard voor.’
Sportvisserij Groningen Drenthe is onderdeel van de Green Deal, waarbij in de sportvisserij samen wordt gewerkt om het loodgebruik tijdens vissen te verminderen. ‘Lood wordt gebruikt als gewichtje voor de dobber. Lood is giftig. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat het in het water terechtkomt. Bovendien zijn er prima alternatieven, zoals een klein steentje. En een VISparel is een mooie plek om veel mensen bewust te maken.’
Jeroen Niezen van het Waterschap beaamt dat lood een probleem vormt voor het oppervlaktewater. ‘Het lost langzaam op in het water. En vissers verliezen ook loodjes. Er zijn zat andere mogelijkheden. De karpervisserij is er al goed mee bezig. Maar lood is niet het enig probleem. Ook de exoten worden een steeds groter probleem voor de visstand. Een voorbeeld is waternavel.’ Hij wijst naar de overkant van de vijver waar een deel van het water bedekt wordt door planten. ‘Waternavel kan op een warme dag een meter per dag groeien. Er is bijna niet tegen te bestrijden. Als je er niks aan doet raakt een heel water bedekt en sterft alles af. Net als eendenkroos. Dat is weliswaar geen exoot, maar door de warme zomers groeit het enorm, waardoor ook hele stukken water bedekt worden.’
Henk Mensinga vult aan: ‘Ook de Sportvisserij is bezig met het bestrijden van exoten. We zoeken nu naar de beste manier om deze te bestrijden. We zijn nu bezig met Harkboot Roden dat een hele goede manier heeft gevonden.’ Harkboot Roden won in 2019 de Ondernemersprijs Noordenveld. Ook werden ze gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder.
Het vinden van nieuwe VISparels is geen probleem. ‘Als sportvisser ken je de meeste plaatsen wel. Vis uitzetten is niet standaard, maar in deze vijver hebben we twee jaar geleden vis uitgezet. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de vissen die je vangt, in de pan gooit. Er zijn zeker regels. Zoals de vis dus terugzetten, de boel netjes achterlaten, je mag niet ’s nachts vissen en je moet een vispas hebben.’ De VISparel in Leek is te vinden aan de Knip.

UIT DE KRANT