Workshop komt met oplossing: ‘Ruzie maken, dat doe je samen’.

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD – Op maandag 31 oktober vindt er in de Brinkhof in Norg een workshop plaats waarbij ruzie maken, buurtbemiddeling en omgaan met conflicten centraal staat. ‘Het beoogt een voorlichtingsavond te worden om vaardigheden te vergroten om het goede gesprek met elkaar aan te gaan,’ zegt Albinota Alilaj.  Zij is als coördinator van Buurtbemiddeling in dienst bij Welzijn in Noordenveld. De organisatie van de bijeenkomst is mede in handen van The Bridge Factory. Willem Ruiterman is hieraan verbonden. ‘Deze gratis workshop wil conflictvaardigheid bevorderen, want ruzie maken, dat doe je samen,’ laat hij weten.


Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe ruzies kunnen ontstaan, hoe ze escaleren en wat de beste manier is om er mee om te gaan. Iedereen die hier meer over wil weten of op een andere wijze belangstelling heeft voor dit onderwerp is deze avond welkom. De start is om 19.30 uur. Albinota Alilaj: ‘We gaan onder andere in op technieken die toepasbaar zijn in elke situatie waar men mee te maken heeft in ontluikende ruzies. Dat kan zijn met familieleden, buren, partners, op het werk of met de overheid.’ Tijdens de workshops zullen mediators en buurtbemiddelaars die in de gemeente Noordenveld actief zijn een presentatie geven over hun werkzaamheden en met concrete voorbeelden komen hoe zij een conflict hebben aangepakt. Tijdens en na afloop van de workshop is er gelegenheid om advies van betrokkenen in te winnen en in gesprek te gaan met buurtbemiddelaars en mediators.


Een buurtbemiddelaar in de gemeente Noordenveld is Jeanette Radstaak (foto). ‘Ik zie ons als een tussenstation voor als het kan gaan escaleren. Als beide partijen een beetje water bij de wijn doen, dan is de kans op een oplossing groter. Als de politie er bij moet worden gehaald is het vaak voor ons ook te laat. We willen het als buurtbemiddelaars niet zo ver laten komen. Wanneer onze coördinator Albinota Alilaj van WiN een melding krijgt, dan gaat zij eerst het gesprek met de melder aan. Wordt dat doorgezet, dan komen wij als bemiddelaars in beeld. We hebben dan eerst een gesprek met de aanvrager. Daarna gaan we op bezoek bij de andere partij. Wij hebben geen oordeel en gaan ook niet zeggen wat goed of fout is. We bemiddelen en het is uiteindelijk aan de desbetreffende mensen om eruit te komen. Soms lukt dat en dan is dat voor ons een mooi resultaat. Irritaties ontstaan vaak in de buurt waar mensen dicht op elkaar wonen en de huizen nogal gehorig zijn. Maar ook in wijken waar meer ruimte is zijn er ruzies. Geluidsoverlast of over het stoken van hout zijn voorbeelden. Er is dan gedoe over en weer en dat leidt tot ruzie. Wij willen mensen bij elkaar brengen, in gesprek met elkaar brengen en hopen op onderling begrip. Dat helpt al heel veel om een conflict op te lossen.’


De workshop is onderdeel van de Week van de Mediation van 31 oktober tot en met 4 november, die landelijk wordt georganiseerd door de Nederlandse Mediatonvereniging. Door het hele land worden deze week ontmoetingen georganiseerd ter bevordering van conflictbemiddeling.


Opgeven voor maandag 31 oktober kan via WiN Servicebureau 050 3176500 of service@stwin.nl.  

UIT DE KRANT

Lees ook