Verplaatsing manege zet poort open voor Roden-Zuid

Afbeelding
actueel

‘De eerste concrete stap voor woningbouw Roden-Zuid’


RODEN – Manege de Hulhorst wordt verplaatst naar een nieuwe locatie op de Esweg – Hullenweg op de grens van Roden en Nieuw-Roden. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de nieuwbouwplannen Roden-Zuid. De manege is al langere tijd onderwerp van gesprek. Het complex is sterk verouderd en er ligt asbest op het dak. Nieuwbouw op dezelfde plek is overwogen, net als verplaatsing van de manege. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat die laatste de beste optie, vertellen de wethouders Alex Wekema en Jos Darwinkel. De gemeenteraad buigt zich naar alle waarschijnlijkheid begin maart over deze kwestie. Ook zijn er andere ontwikkelingen om woningbouw vlot te trekken.


Verplaatsing van de manege is niet het enige waar naar gekeken is om de nieuwe woonwijk Roden-Zuid te kunnen realiseren. Onlangs gingen Wekema (duofractie PvdA/GroenLinks) en Darwinkel (Gemeentebelangen) samen met de raad op ‘sportsafari’ langs de verschillende sportcomplexen in het gebied. Om woningbouw te ontwikkelen, zou voetbalvereniging ONR verplaatst moeten worden. Verhuizen naar voormalige camping de Beukenhof zoals de raad voorstelde, lijkt geen haalbare optie. ‘Dan moet je het erin proppen. Dat moet je niet willen. Daarom zijn we breder gaan kijken.’


Verplaatsing ONR


Op dit moment wordt onderzocht of verplaatsing naar het terrein van vv Roden een mogelijkheid is. ‘Vanuit Groningen Atletiek ligt er een aanvraag voor een halve 200-meter baan. Toen zijn we gaan denken: waarom geen 400-meter baan zodat we de ijsbaan snel onder water kunnen zetten in de winter? ONR heeft 10 jeugdelftallen en 5 senioren elftallen die moeten trainen. Op zaterdag worden er 7 wedstrijden gespeeld. Je zou ruimte kunnen creëren door de D-velden iets naar achteren te verplaatsen.’ ONR staat open voor verplaatsing, maar wil wel haar eigen identiteit houden met een eigen sportcomplex. ‘We gaan nu middels een constructief, verkennend onderzoek bekijken wat er haalbaar is. En er moet draagvlak zijn als je iets tot stand wil brengen, benadrukt Darwinkel. De wethouders verwachten medio eind februari de uitkomsten van het onderzoek.


‘Blij verrast door MHC’


De Roder hockeyclub MHC Roden kwam zelf met een plan om ruimte te maken voor woningbouw. De club die gevestigd is aan de Roderweg wil wel verkassen naar het terrein van de voormalige camping de Beukenhof en diende daarvoor een plan met tekening in bij de gemeente. De accommodatie van MHC is zwaar verouderd. Wethouder Robert Meijer gaf aan ‘geschrokken te zijn’ van de staat van de kantine en de kleedkamers van de club. Er is nog wel geld om de boel een beetje op te lappen, de club kreeg 180.000 euro van de gemeente, maar dat is bij lange na niet genoeg. Als de club verhuist naar de Beukenhof-locatie, gaat het van 5 hectare terug naar 3 hectare. En dat moet prima lukken volgens voorzitter Valentijn Duijser van MHC. ‘De gemeente krijgt hiermee 5 hectare beschikbaar voor woningbouw. Een deel van de opbrengsten van de grondexploitatie zou besteed kunnen worden voor de verhuizing van onze club, oppert Duijser. De wethouders vinden het een creatief idee en zijn blij verrast dat de vereniging meedenkt met de woningbouwpuzzel. ‘De Beukenhof ligt naast de korfbalvelden en schuin achter Sportcentrum de Hullen. Ook met parkeren zien we mogelijkheden.’ Of dit inderdaad het gouden ei is, moet blijken uit onderzoek. Dat de club net een nieuw waterveld en nieuwe LED-lichtmasten heeft gekregen vormt geen obstakel, volgens de wethouders. ‘Dat kan allemaal één op één overgeplaatst worden.’


Manege


De verplaatsing van manege de Hulhorst is de eerste concrete stap voor de ontwikkeling van Roden-Zuid, zegt Darwinkel. Ook voor de manege biedt de verhuizing kansen. Er is meer ruimte en het perceel grenst aan weidegronden, waar nu een groot gebrek aan is. Bovendien kan er een geheel nieuw gebouw neergezet worden dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Naast woningbouw op de huidige plek van de manege zijn er ook ideeën om de Steenbergerloop meer ruimte te geven en fraaier in te passen in het landschap.


‘Eindelijk duidelijkheid’


Manege De Hulhorst is in eigendom van de Rij- en Menvereniging Mensinghe. De afgelopen jaren is er intensief contact geweest tussen de vereniging en gemeente over de noodzakelijke investeringen. Voorzitter Henk van Dijk is in zijn nopjes met de beslissing van het college. Vanaf het moment dat hij voorzitter werd zes jaar geleden, heeft hij zich hard gemaakt voor verplaatsing en nieuwbouw van de manege. ‘Eindelijk is er duidelijkheid. We hebben veel intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente. Het gaat om een hoop geld. Ik heb gehamerd op dierenwelzijn. De boxen zijn veel te klein, we hebben asbest, onvoldoende weidegrond en parkeergelegenheid en we worden ingesloten door woningbouw. De nood is hoog en wordt steeds hoger. We hebben erop aangedrongen een goede, planologische beslissing te nemen voor de komende 30 jaar. Daar is dit uit voort gekomen. Vanuit de politiek is goed meegedacht om dit tot een goed einde te brengen. Nu is het hopen dat de raad ook instemt, maar dat verwacht ik eigenlijk wel.’ Een manege is belangrijk voor Roden, vindt Van Dijk. ‘Roden is van oudsher een paardensportdorp. Het is belangrijk voor de sport, de sociale contacten en de kinderen.’ Het huidige concept, een manege met beheerderswoning, wordt voortgezet op de nieuwe locatie.


De gemeenteraad stelde al eerder 1.725.000 euro beschikbaar voor de bouw. Maar dat is niet genoeg. Prijsstijgingen in de bouw zorgen ervoor dat het project flink duurder uitvalt. Het college vraagt de raad om een extra bijdrage van 850.000 euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de Rij- en Menvereniging aan de slag met de voorbereidingen en worden de vergunningprocedures in gang gezet. Als alles meezit kan eind 2023 de schep de grond in.


Ook het gebied van de Blakervelderhoeve is aangemerkt als woningbouwlocatie voor Roden-Zuid. Dat ligt tussen camping Dorado en de Noorderkroon. Hoeveel woningen daar gebouwd gaan worden, valt nog niet te zeggen volgens Darwinkel. ‘Dat is afhankelijk van het aantal woningen per hectare en: hoe dicht bouw je? Daar ligt nog geen concreet plan voor.’ De woondeal Drenthe vraagt van Noordenveld een opgave van 700 woningen voor de komende 10 jaar. De ambitie van de gemeente ligt op 1000. ‘Maar dan moet alles meezitten: stikstof en de capaciteit van bouwbedrijven bijvoorbeeld. Daar zijn we van afhankelijk.’


Verkeer nog een puzzel


Hoe Roden-Zuid straks ontsloten moet worden is nog een puzzel, vertellen de wethouders. In ieder geval is er een streep door het plan om de Maatlanden door te trekken naar de Norgerweg. Op dat plan kwam veel kritiek. Dat is nu van de baan. Hoe het plaatje er wel uit moet komen te zien, is nog niet duidelijk. ‘Grote ruimtelijke processen kosten veel tijd en energie. En daar moet je mensen in meenemen.’

UIT DE KRANT