Streefbeeld Oosterduinen: ‘Bos op nummer 1’

Afbeelding
actueel

NORG – Vorige week organiseerde de gemeenteraad van Noordenveld een zogenaamde consulterende bijeenkomst over het streefbeeld voor het gebied Oosterduinen in Norg. Een gebied in het bos, tegenover de voormalige De Vluchtheuvel. Wonen en recreëren moeten hier hand in hand gaan.Wethouder Robert Meijer was bij de aftrap van de vergadering duidelijk. ‘Het bos staat op nummer 1. Alle andere onderwerpen die er spelen komen op de tweede plaats. Dan gaat het hierbij om onder andere wonen, woonoppervlakte, bedrijvigheid en wegen.’ De presentatie van het streefbeeld Oosterduinen is de aftrap van een serie plannen die Noordenveld de komende tijd gaat presenteren. ‘Er komt nog een omgevingsplan en daarna een bestemmingsplan. ‘Een proces dat misschien nog wel 2 tot 3 jaar in beslag zal gaan nemen,’ vertelde Robert Meijer de raadsleden en de toeschouwers op de publiek tribune. Voor het streefbeeld Oosterduinen werden door bewoners 25 zienswijzen ingediend. Dit resulteerde in een zevental thema’s waarover discussie is. Raadleden gaven aan deze avond nog niet met standpunten te willen komen. ‘Eerst horen waarover het gaat en daarna bespreken in de fracties. We zien dit als een denkrichting,’ was de algehele mening van de raad.


Belangrijk discussiepunt is het al dan niet permanent mogen wonen in de Oosterduinen. De gemeente ziet permanente bewoning als een vergunbare mogelijkheid waar bewoners dan wel aan bepaalde regels en voorwaarden moeten voldoen. De woonoppervlakte mag in dat geval maximaal tot 100 vierkante meter vergroot worden. Nu is de standaard 80 vierkante meter. De bereikbaarheid van de Oosterduinen blijft kwetsbaar en spanning opleveren als het gaat om bijvoorbeeld hulpdiensten. De gemeente wil facilitair ondersteunen indien bewoners de bereikbaarheid willen verbeteren. Veel wegen, paden en opritten zijn privébezit en dat maakt een algemene oplossing lastig. Ook ten aanzien van de snelheid op de zandpaden wil de gemeente niet 1 standaard. Gemiddeld heeft men geconstateerd dat er 20 tot 30 kilometer per uur wordt gereden. Acceptabel is het oordeel. Wel wil de gemeente harder optreden en beter gaan handhaven dan in eerdere perioden. Het gaat hierbij ook om illegale bewoning, kappen van bomen zonder vergunning en het aanbrengen van beplanting die niet in het bos thuishoort.  Noordenveld geeft aan wel over verevening te willen nadenken, maar heeft hier nog geen besluit in genomen. Wel is men van oordeel dat verevening van wonen in het bos te rechtvaardigen is en het algemeen belang toekomt. Duidelijker was de gemeente over vestiging van bedrijven in het bos. Dat wil men pertinent niet toestaan. Thuiswerken met een computer kan, maar een kapperszaak aan huis kan dan niet. Dat geeft extra verkeersbewegingen die men liever niet in het bos wil.


Robert Meijer gaf aan dat op 22 november het college dit streefbeeld in de oordeelsvormende raadsvergadering van de gemeente aan de orde wil laten komen. ‘Dan kunnen we er een week later op 29 november over besluiten,’ stelde hij vast.

UIT DE KRANT

Lees ook