‘Ophef over ‘Lentekriebels’ nergens voor nodig’

Afbeelding
actueel

NUIS/RODEN – De Week van de Lentekriebels is weer achter de rug, een themaweek over relationele en seksuele vorming voor het basis- en speciaal onderwijs. Scholen kunnen hier naar eigen keuze aan meedoen. Rond de ‘Lentekriebels’ is ophef ontstaan. Ten onrechte, volgens Yvonne Kerssemeeckers, directeur van Jenaplanschool ’t Sterrenpad in Nuis. Ze hekelt de onrust die de tegencampagne Gezin in Gevaar doet ontstaan. Directeur onderwijs Pieter Kralt van NoorderBasis, de vereniging van Scholen met de Bijbel, noemt de mediahype rond ‘Lentekriebels’ kwalijk. Kralt is tevens waarnemend directeur van basisschool De Rank in Roden.

Net als veel andere scholen kreeg ’t Sterrenpad in Nuis een flyer en brief over de campagne Gezin in Gevaar van de christelijke Stichting Civitas Christiana uit Veenendaal. Hierin wordt geageerd tegen de lesmethode van het kenniscentrum Rutgers voor seksualiteit en seksuele gezondheid. Deze lesmethode kan door scholen worden aangeschaft om invulling te geven aan de Week van de Lentekriebels. Volgens Gezin in Gevaar worden kinderen vanaf 8 jaar door de methode Rutgers ‘geseksualiseerd’.

“Ik heb overwogen om deze campagneleider op te bellen”, zegt Yvonne Kerssemeeckers. Alle insinuerende kritiek in de flyer doet haar vermoeden dat deze man ‘in geen duizend jaar een basisschool heeft bezocht’. “Hij heeft blijkbaar werkelijk geen idee hoe het er op scholen aan toe gaat. Maar in ieder geval niet zoals in de flyer wordt gesteld!” Het probleem van de protesten tegen seksuele vorming is volgens Kerssemeeckers ‘dat volwassenen met een seksuele bril op naar het onderwerp kijken’. “Maar je moet een kind goed begrijpen. Een kind kan verwonderd tot de ontdekking komen dat er lichamelijke verschillen zijn tussen man en vrouw. Daar kun je een kind uitleg over geven. Maar als je het kind hierbij een seksuele bril gaat opzetten, zoals critici doen, ben je helemaal fout bezig!”

Op basisscholen gaat het niet over seks, zegt Kerssemeeckers. “Ik kreeg verontruste vragen van ouders naar aanleiding van de berichtgeving over de Week van de Lentekriebels: ‘Jullie gaan toch niet uitleggen wat een orgasme is?’ Nee, natuurlijk doen we dat niet!” Waar het volgens haar wel om gaat is dat kinderen een stuk sociale ontwikkeling meekrijgen op het gebied van vriendschap en relaties. “Het gaat om respect, het goed omgaan met elkaar en over weerbaarheid en grenzen stellen”, zegt Kerssemeeckers. “Helaas is dat ook op jonge leeftijd al nodig, gezien de cijfers over seksueel misbruik en huiselijk geweld. Het is belangrijk dat een kind weet dat alles onder het ondergoed van hem of haar zelf is en dat het ‘stop!’ kan zeggen als er geen normaal sociaal contact is.”

Op eerdere werkplekken heeft Kerssemeeckers ervaring opgedaan met de Week van de Lentekriebels. ’t Sterrenpad doet niet mee met deze lesweek. “Het basisonderwijs wordt overspoeld met zoveel themaweken en -dagen, dat we er wel een volledig lesjaar mee kunnen vullen”, verzucht ze. “Op onze school wordt niet slechts één week per jaar over dit onderwerp gesproken. Een Jenaplanschool werkt vanuit de belevingswereld van het kind zelf, op een ongedwongen wijze, op het moment dat iets ter sprake komt.” Zo kan het voorkomen dat een kleuter in het kringgesprek vertelt dat hij of zij een broertje heeft gekregen, waarna een ander kindje reageert met een spontaan ‘Ik ben uit de buik van mijn moeder gesneden!’. “Dan gaan we daarop in, want dat roept natuurlijk vragen op. Maar altijd op een manier die bij de leeftijd past.”

Ook directeur Pieter Kralt van De Rank zegt dat de samenleving wat dat betreft vertrouwen kan hebben in het pedagogische vakmanschap van de leerkracht. “Er is geen leerkracht in Nederland die iets over de schutting kiepert bij kinderen, die daar niet aan toe zijn.” Kralt vindt dat media een kwalijke rol spelen in de ophef, die over de Week van de Lentekriebels is ontstaan. “Door doelbewust op zoek te gaan naar mogelijke excessen op dit vlak en die uit te vergroten, wordt een beeld gecreëerd dat niet bestaat. Waar ben je dan mee bezig?”

Door deze misinformatie kunnen ouders ongerust worden, maar dit speelt volgens Kralt niet op De Rank. “We doen niet mee aan de Week van de Lentekriebels. Dit heeft niks te maken met een mening die we over deze of gene lesmethode zouden kunnen hebben. We hebben voor alle lesonderdelen op school een eigen leerlijn ontwikkeld, dus ook over het thema relaties en seksualiteit. Op die manier is voor onze ouders al jaren duidelijk wat we op dit gebied doen en is er dus geen enkele reden voor commotie. Ouders vinden het juist heel prettig dat de school het thema relaties en seksualiteit samen met de opvoeders behandelt.” Wat Kralt stoort is dat er van de kant van de pers nooit wordt geïnformeerd naar de eigen reken- of taalmethode van de School met de Bijbel. “Als we worden gebeld, gaat het over dat ene onderwerp.”

UIT DE KRANT