Autisme café in Scheepstraschool Roden

Afbeelding
Foto: ERIK VEENSTRA
actueel

NOORDENVELD – Elke derde woensdag van de maand wordt er in de Scheepstraschool aan de Schoolstraat in Roden een autisme café georganiseerd. Deze week is de start van dit initiatief en wel op woensdag 20 maart en dit van 19.30 tot 21.30 uur. Initiatiefneemster zijn moeder Esther Duppen en haar dochter Femke.

‘Het autisme café is bedoeld voor mensen met ASS. Dat staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Als moeder heb ik gemerkt dat er behoefte is aan dergelijke ontmoetingen. Vooral bij jongeren zie ik dat zij moeilijk aansluiting kunnen vinden bij leeftijdsgenoten. Ons idee is dat het een ontmoetingsplek wordt voor mensen met autisme en dat is niet per se leeftijdsgebonden. Jeugd en volwassenen uit de gemeente Noordenveld en omgeving zijn welkom. We willen gewoon een vrijblijvend samenzijn organiseren waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten. Om elkaar te spreken, wie wil kan een spelletje spelen en wanneer er belangstelling voor is kunnen we ook eens een spreker of workshop organiseren,’ zegt Esther Duppen.

Bij Femke is autisme op jongere leeftijd vastgesteld. ‘Je brein werkt anders en daarmee werkt ook je prikkelverwerking anders. Ik kan moeilijk tegen drukte, licht, harde muziek, geluid en mensen die allemaal door elkaar praten. Mijn brein werkt in patronen. Op sociaal gebied is het moeilijk om contacten te leggen met anderen. Dit autisme café kan helpen om die contacten wel te leggen en elkaar op deze wijze wel te ontmoeten en te spreken. Met gelijkgestemden gaat dat gemakkelijker.’

Het autisme café wordt gefaciliteerd door Welzijn in Noordenveld, waar buurtwerker Jaïr Tanasale bij is betrokken. Autisme cafés zijn al op veel meer plaatsen, alleen niet in de buurt van Roden. Esther Duppen laat weten dat zij meehelpt om dit initiatief van de grond te krijgen. ‘Wat niet wil zeggen dat ik het gezicht hoef te worden van dit initiatief. Ik heb het in gang gezet en hoop dat er vrijwilligers mee gaan doen, zodat dit gezamenlijk gedragen kan worden. Overigens zijn niet alleen mensen met ASS welkom. Ook familie, mensen die er regelmatig mee te maken hebben en wie werkzaam is in de hulpverlening op dit vlak is ook welkom. Zo komt onze oudste dochter Sascha ook, zij werkt in de hulpverlening en is op die wijze ook een betrokkene.’

De 18-jarige Femke ziet uit naar de ontmoetingen. ‘Ik ben gestopt met mijn opleiding, omdat ik mijn stage niet aankan. Nu studeer ik thuis Japans en ga zelfs volgend jaar enkele maanden naar Japan. Verder zit ik online in verschillende groepen waar het gaat over autisme. Het mooie is dat ik als jonge ervaringsdeskundige ook andere mensen verder kan informeren. Het is namelijk ook zo dat op oudere leeftijd de diagnose autisme kan wordt gesteld. Dan kan ik daar over meepraten. Het autisme café geeft ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. We zijn blij dat we dit in Roden elke derde woensdag van de maand hebben kunnen opzetten.’

Wie informatie wil of zich op wil geven als vrijwilliger kan terecht bij het Servicebureau 050 3176500 of service@stwin.nl.

Afbeelding

UIT DE KRANT