Fietsgemeente Noordenveld: wat levert het op?

Afbeelding
geen categorie

Tussenbalans ‘Kop van Drenthe Op Fietse’ opgemaaktNOORDENVELD – Dat Noordenveld dé fietsgemeente van Noord-Nederland wil worden, is geen geheim. In 2017 begon de gemeente met het project Kop van Drenthe Op Fietse, wat meerdere doelstellingen heeft. Zo moet de gezondheid van inwoners worden bevorderd, moeten er meer toeristen naar Noordenveld komen, een grotere economische spin-off van fietsevenementen zijn, een vermindering van de CO2 uitstoot worden gerealiseerd en moet de infrastructuur op orde worden gebracht. In een tussenbalans wordt duidelijk wat het de gemeente heeft opgeleverd.
Onder de noemer ‘Op Fietse naar het Werk’ heeft Noordenveld de afgelopen jaren veel projecten opgezet. Neem nu de verkenning van de werkwijze fietsstimulering bij Villeroy & Boch, maar ook de oproep tot testen van e-bikes en speed pedelecs tijdens de jaarbeurs van de Rodermarkt in 2018. Het doel is om in 2020 minimaal tien bedrijven te hebben waar een collectieve aanpak is om het gebruik van de fiets naar het werk te bevorderen. Daarnaast moeten meer werknemers gebruik maken van de fiets als vervoersmiddel naar, van en/of tijdens het werk. Noordenveld heeft dit de afgelopen twee jaar proberen te bewerkstelligen door een bewustwordingscampagne en een fietsgericht aanbod voor bedrijven te stimuleren.
In hoeverre dat alles gelukt is, is nog maar zeer de vraag. Ook bij het hoofdstuk ‘Op Fietse naar School’ blijven veel vragen open staan. Voornamelijk omdat de eerste resultaten nog niet gepubliceerd kunnen worden. Het onderzoek heeft namelijk vertraging opgelopen.
Over de evenementen valt al meer te zeggen. Zo heeft de Drenthe 200 in 2017 de omgeving zo’n twee ton opgeleverd. Dit blijkt uit een inventarisatie onder ondernemers en organisatie. De Ghost Veldslag om Norg leverde in 2018 de regionale ondernemers zo’n 125.000 euro op en de KOGA Slag om Norg 2018 40.000 euro. Bij de Lus van Roden en de daaropvolgende Knight Ride en Kids Ride, zijn geen cijfers bekend. Dit omdat er geen input vanuit de horeca is ontvangen. Wél waren de terrassen en cafés afgeladen vol, zo valt er in het tussenrapport te lezen.
Dan het aantal toeristen. De cijfers van 2018 zijn in het rapport nog niet te lezen, maar 2017 geeft een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren aan.
Ook naar de infrastructuur wordt gekeken. ‘Een goede infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor fietsstimulering. Daarom hebben we met de raad afgesproken om infrastructurele maatregelen en projecten mee te nemen in deze evaluatie’, staat er in het rapport te lezen. Verder wordt een opsomming van een twaalftal gerealiseerde projecten gegeven. Onder andere het opwaarderen van het fietspad Westervelde (Hoofdweg) en het herinrichten Esweg tot schoolfietsroute, worden hierin genoemd.

Conclusie


Uit het rapport kan in ieder geval geconcludeerd worden dat de gemeente Noordenveld financieel voordeel haalt uit de vele fietsevenementen die er georganiseerd worden. Verder blijven sommige zaken nog ongewis, mede omdat veel onderzoeken nog lopen. Wethouder Alex Wekema laat in het rapport weten dat de gemeente in de ‘ravitaillering’ zit. ‘We pakken nieuwe energie en gaan door’, zegt hij hierin. ‘In dit gehele project is communicatie misschien wel het belangrijkste. Steeds maar weer laten zien waar we mee bezig zijn en aangeven waarom we dat doen.’ Hierbij wijst hij bijvoorbeeld naar het aanpassen van rotondes, zodat fietsers gelijkwaardig zijn aan auto’s. ‘Dat is in veel gemeenten al het geval en ook in Noordenveld willen wij dat graag. Maar we moeten blijven communiceren met de inwoners, zodat we kunnen uitleggen waarom we het doen.’  


Subsidie


Voor de uitvoering van het gehele project, trekt de gemeente 120.000 euro uit. Voor de jaren 2019 en 2020 heeft de gemeente Noordenveld 143.500 euro nodig. Omdat er nog een restant is van 76.500 euro uit 2017 en 2018, heeft de gemeente nog 67.000 euro nodig voor de komende jaren.

UIT DE KRANT