‘De nekharen van Tanja’

Gemeente Westerkwartier

LEEK – Herindeling! Of we nu willen of niet, we ontkomen er niet meer aan. Dat weten ook de vier raden van Grootegast, Zuidhorn, Marum en Leek. Omdat de gemeente Leek vooral door VZ 2000 uit Grootegast herhaaldelijk onderuit wordt gehaald n.a.v. de hoge schuldpositie, was het verstandig dat tijdens een bijeenkomst van alle vier gemeenten de financiële billen werden bloot gelegd. Net als in de grote mensenwereld zit ook daar verschil in de omvang van de ene partij billen en de andere. Toch bleek na uitleg dat er procentueel weinig verschil zit tussen de grote en kleine gemeenten. Wel zat de een wat beter in het vet dan de andere. Ook dat is normaal. Na de bijeenkomst kon een ieder, zonder de billen bij elkaar te knijpen, tevreden huiswaarts keren. Wie niet zo tevreden naar huis ging na de laatste raadsvergadering was ongetwijfeld beoogd wethouder Rien Honnef van GroenLinks. Vond hij mijn laatste column een beetje tam, hij zorgde er zelf voor dat het deze keer ietsjes ‘wilder’ werd. Komt ie. In een artikel van het DvhN over de aanbesteding van de afvalinzameling beschuldigde Honnef demissionair wethouder Haseloop van het foutief informeren van de raad. Het artikel deed vooral bij Haseloop de nekharen rechtop staan. Ze was boos, niet politiek boos, maar woedend. Tanja en boos, dat gaat normaal gesproken niet samen. Voormalig wethouder Harry Fellinger kon soms met vuurspuwende ogen iemand die hem onterecht ergens van betichtte met luide stevige woorden terug in het hok jagen. Tanja deed dit alleen met woorden. En zowaar, Honnef kwam van de tribune en nam plaats achter de vergadertafel. Een aantal malen bood hij nederig excuus aan. Door het stof gaan kon niet, daar zorgen interieurverzorgsters van het gemeentehuis wel voor. Het valt Honnef te prijzen dat hij weet van aanvallen, maar ook van het toegeven van fouten. Ook dat mag van een beoogd wethouder worden verwacht. Wethouder ben je tenslotte niet zomaar, dat moet je leren en verdienen, ook door fouten ruiterlijk toe te geven. Of zijn nieuwe GroenLinks fractiegenoot De Vries dit snel eigen zal maken, zal de tijd moeten leren. Van bestuurslid zijn van Fris Leek naar waarschijnlijk deel gaan uitmaken van een collegepartij is een groot verschil. Of Honnef spijt heeft van het interview? Volgens hem niet. Hoewel hij dit zei terwijl de journalist die het artikel geschreven had ook op de tribune zat en die wilde hij natuurlijk graag te vriend houden. Tijdens dezelfde vergadering werd er gesproken over de bouwplannen Dwarshaspel 15. Doordat de betreffende afdeling in het gemeentehuis had verzuimd de letters iv (intensieve veehouderij) bij de locatie te vermelden, komt het bouwplan op losse schroeven te staan. Inspreker Bongaerts van nr. 11 kwam dit goed uit, hij noemde de huidige situatie een stinkende stal in zijn woonomgeving met door de vloer zakkende varkens. Verder verweet hij eigenaar Kroesbergen nog nooit contact met de buurt te hebben gezocht. Tijdens het daarna inspreken door de heer Kroesbergen vroeg deze zich af, waarom zijn buurman niet bij hem was gekomen. Ietsjes emotioneel vertelde hij daarna naar de reden van de huidige toestand van zijn boerderij. Ook toonde hij zijn certificaten, waaronder één van de dierenbescherming. Ook castreerde ‘hij’ zijn varkens niet en had zelfs knabbelpalen voor de vrolijke snurkers. Na afloop van dit agendapunt zag ik dat beide heren voor het eerst met elkaar stonden te praten. Geen hoogdravende woorden, maar heel gewoon met elkaar in gesprek. Ongetwijfeld één van de redenen dat het raadslid zijn mij nog altijd een goed gevoel geeft. Excuses en in gesprek gaan is ook zonder echte liefde, nog altijd de beste remedie. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.

UIT DE KRANT