‘Het is gelukkig verjaard’

Gemeente Westerkwartier

LEEK – Met Pinksteren vlak voor de deur dacht ik even terug aan zo’n dertig jaar geleden. Onze beide zonen wilden graag elk een konijn. Ze hadden mij er al zo lang mee om de ‘kop’ gezeurd, dat er geen ontkomen meer aan was. Dit omdat ze met hun hand op het hart beloofden er heel goed voor te zorgen. Elke dag zouden de konijnen twee keer worden gevoerd en elke week het hok worden schoongemaakt. In die tijd werden er nog veel dieren te koop aangeboden op de Pinkstermarkt. Achteraan op de Bosweg en voor Muziekhuis Da Capo op de Nietap. Liefhebbers moesten er vroeg bij zijn, want het was roofgoed. Op 2e Pinksterdag ’s morgens om zes uur gingen beide nog slaperige jongens van zeven en negen jaar samen met mij naar de markt om twee konijnen te kopen. Wel hadden we afgesproken dat het twee konijnen ‘van gelijke kunne’ moesten worden, want ik zat beslist niet te springen om binnen een wip met veertig jonge konijnen opgezadeld te zitten. Nadat ze elk hun moeilijke keuze hadden gemaakt, en de verkoper de sexe van de dieren voor alle zekerheid had bepaald, keerden we huiswaarts. De bijna bungalow was reeds voorzien van stro, de voerbak gevuld en het bakje water stond klaar. De dierenvrienden konden aan hun beloofde belangrijke taak van verzorger beginnen. Een meevaller was het dat ze het ‘vertroetelen’ een tijdje volhielden. Op mijn wekelijkse vraag of ze het voedsel voor Knabbel en Babbel hadden geregeld, kwam steevast het antwoord ‘ja zeker papa.’ Ik was trots op beide heren, totdat ik op een avond zelf maar even ging kijken. Wat een schok, in de hoek van het hok lagen twee dode konijntjes. Ik heb ze achter in de tuin begraven, maar niets gezegd tegen beide ‘dierenvrienden’. Een week later stelde ik hun weer de vraag ‘zijn de konijnen verzorgd en het hok schoon?’ Hetzelfde antwoord als altijd klonk ‘jazeker papa’. ‘Kan niet jongens, ik heb ze een week geleden al begraven’. Gelukkig is de tijd verjaard, zodat de heilige hermandad mij niet meer kan berispen voor deze illegale begrafenis. Hoe het verder is verlopen? Dat hou ik maar even voor mezelf. In ieder geval sinds die tijd geen konijnen, zielige hondjes of schattige jonge poesjes bij ons thuis. A.s. vrijdagmiddag om drie uur zullen de zeven collegeleden van Leek en Noordenveld zoals gewoonlijk de kermis openen. Zal even wennen worden voor de nieuwe collegeleden. Hopelijk vinden botsingen tussen hen de komende vier jaar alleen plaats in de botsautootjes en niet in de politieke arena. A.s. woensdag komen in de arena van Leek o.a. de volgende onderwerpen aan de orde. Het verzoek van Sportcentrum Leek om de bestemming te wijzigen mede ook voor onderwijsdoeleinden. Verder de aanleg van een natuurspeelplaats in Sintmaheerdt door Rotaryclub Roden-Leek. De Rotaryclub kwam n.a.v. het bezuinigen op speelvoorzieningen op het idee om in de gemeente Leek een natuurspeelplaats aan te leggen. Samen met de gemeente werd een groot speelveld aan de Leuringslaan, ter hoogte van de Oude Hof uitgekozen. Half april is voor de buurt, de dichtstbijzijnde scholen en de Dorpsvereniging Oldebert, een inloopmiddag gehouden om uitleg te geven over de plannen. Ongetwijfeld zal een aantal van hen aanwezig zijn bij dit agendapunt en hun zegje willen doen. In de raadsvergadering staan o.a. het verslag en de cijfers van 2013 op de agenda. Hieruit blijkt dat het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van dik 1 miljoen euro. Voor wie van tellen houdt, u bent van harte welkom om mee te rekenen. Tot slot ‘Gezellige Pinksterdagen en denk goed na voordat u konijnen wilt kopen’’Ik groet u’ ’Moi’.

UIT DE KRANT