Rondtrekkend circus

Gemeente Westerkwartier
Column 63
Raadswerkgroepen vol raadsleden bereiden de aanstaande fusie van de vier Westerkwartiergemeenten tot in de puntjes voor. Op diverse werkgebieden wordt er gekeken naar wat er nodig is in de nieuwe gemeente en hoe dat het beste aangekleed kan worden. Een hels karwei waar vele uurtjes in gaan zitten en waar wij, als inwoners, straks hopelijk veel profijt van hebben. Bijzonder aardig ook, omdat we een behoorlijk aantal van de huidige raadsleden die zich nu bezig houden met deze voorbereidingen niet terug gaan zien in de nieuw te vormen gemeenteraad. Complimenten zijn dus op zijn plaats. Maar hoe ver zijn deze raadswerkgroepen nu? Verloopt alles naar wens en zijn de voorbereidingen op schema? Vorige week kregen belangstellenden een update van de raadswerkgroepen, die middels korte pitches vertelden hoe ver zij waren met hun taak. Het was druk in het gemeentehuis van Marum. Echter, helaas wel met raadsleden uit de vier gemeenten en niet zozeer met inwoners van het Westerkwartier. Daarom vanaf deze plaats een korte nabeschouwing van de pitches.
De Raadswerkgroep Burgerparticipatie & Raadscommunicatie denkt aan het instellen van jeugdraden. In Zuidhorn al jaren een groot succes waarbij afwisselend het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs de mogelijkheid krijgen om een lesje democratie te volgen in het gemeentehuis. Dit onder de kundige begeleiding van wethouders, raadsleden en steunfractieleden. Een mooie, leerzame en nuttige toevoeging. Verder vallen de woorden ‘dorpencoördinator’ en ‘dorpswethouder’. De eerste moet het vaste en welbekende aanspreekpunt worden voor een dorp. Een dorpencoördinator zal de belangen van de aan hem of haar toegewezen dorpen behartigen bij de gemeente. En omgekeerd, de wensen en plannen van de gemeente doorbrieven richting de dorpen.  Dorpswethouder klinkt mooi en houdt gewoon in dat de Westerkwartierder dorpen straks verdeeld worden onder de wethouders. Een beetje naar het voorbeeld van de gemeente Noordenveld waar het dorp Veenhuizen daadwerkelijk een portefeuille is die toebehoort aan burgemeester Klaas Smid. Namens de werkgroep Planning & Control gaf Harry Stomphorst aan de begroting voor de gemeente Westerkwartier te verwachten in juni. Harde cijfers en duidelijkheid hoeven we niet te verwachten, want er wordt maar één zekerheidje gegeven. En dat is dat er veel onzekerheden in zitten. Zo is het lastig om de verwachte loonkosten goed in beeld te krijgen, schetst Stomphorst. Deels doordat de nieuwe organisatie nog verder aangekleed moet worden, deels omdat niet alle huidige medewerkers van de vier gemeenten al een nieuwe plek en taak hebben gekregen. Meer duidelijkheid is er bij de raadswerkgroep Functioneren Raad. Bart Boonstra deelde mee dat de nieuwe gemeenteraad één keer in de twee weken zal vergaderen op een vaste locatie en in de tussenliggende weken de gemeente in zal trekken om contact te houden met de inwoners. Dat laatste heet een ‘raadsoverleg’ en zal zich afspelen in de dorpen waar ‘iets’ speelt of geregeld moet worden. Op welke locatie men de raadsvergaderingen gaat houden?  Dat hoopt de werkgroep in juni bekend te maken. Wel verklapte Boonstra dat de werkgroep twee locaties op het oog heeft. Overigens zijn de plannen om één vaste locatie te kiezen tegen het zere been van Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks Zuidhorn). “Hadden wij niet de afspraak gemaakt om naar de burger toe te gaan? En geen vaste vergaderlocatie te kiezen?” Van der Hoek opteert voor een rondtrekkend circus, waarbij ook de raadsvergaderingen van dorp naar dorp gaan. Een discussie die –zoals de kaarten nu geschud zijn- in juni voortgezet zal worden. Gert van Werven hoopt met zijn werkgroep ICT & Raadsdomein dat er toch een vaste locatie uit komt rollen. “Een vereiste om onze plannen te realiseren”, aldus Van Werven. ICT & Raadsdomein wil de vergaderingen live gaan streamen, met beeld en geluid, zodat ze voor iedereen te volgen zijn. Omdat een beamer ophangen voor een vergadering soms al problemen oplevert, kan met deze plannen van een rondtrekkend circus geen sprake zijn, denkt Van Werven.
Waren dat alle pitches? Welnee, er wordt op meerdere eilandjes hard gewerkt aan één nieuwe sterke gemeente. Maar niet alles is direct van toepassing op de burger, dus bespaar ik u de zaken die niet direct interessant zijn. Deze week als uitsmijter nog wel de boodschap dat de stuurgroep tevreden is met de gang van zaken en de voortgang van de werkzaamheden. “Stuurgroep en werkgroepen lopen mooi synchroon en tikken alles netjes af”, stelt Ard van der Tuuk namens de stuurgroep vast. En dat is een hele opluchting na de klucht omtrent het welzijnswerk.
 
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!
 

UIT DE KRANT