Zorgenkindjes

Gemeente Westerkwartier
Column 80
De r zit weer in de maand. Dat houdt dat ook in dat politiek Westerkwartier weer in beweging is gekomen. Voor zover deze in de laatste komkommertijd heeft stilgestaan. Want waar de voorgaande jaren een garantie waren voor een oorverdovende stilte, daar draaide de politieke molen afgelopen zomer vrolijk door. En niet in de laatste plaats dankzij VVD Westerkwartier en hun zorgenkindjes Harry Stomphorst en Gert van Werven, de inmiddels voormalig fractieleiders van de VVD in Marum en Grootegast.
Beide heren hebben recent te horen gekregen dat de VVD-fracties van Marum en Grootegast niet langer met hun verder wilden. Dat is begrijpelijk. En opmerkelijk tegelijk. Begrijpelijk omdat de VVD natuurlijk mensen in de raad wil hebben die 100 procent gaan voor de VVD en hun gedachtegoed. Zowel Stomphorst als Van Werven hebben bij het bekend maken van hun vertrek toegezegd zich zullen te blijven inzetten voor de VVD zolang zij de partij vertegenwoordigen. Dat is mooi. En ze zullen het ook hebben gemeend. Toch ben ik geneigd met VVD Westerkwartier mee te gaan en te denken dat het vertegenwoordigen van de VVD én het opzetten van de lokale partij Sterk Westerkwartier –met alle promotionele activiteiten van dien- niet te combineren zijn. Een mogelijk succes van Sterk Westerkwartier zal onherroepelijk (mede) ten koste gaan van VVD-zetels. Het is dus logisch dat de VVD de zetels terug wil hebben en mensen neer wil zetten die wél van plan zijn om ook in 2019 deel uit te maken van VVD Westerkwartier.
Echter, het is óók logisch dat Stomphorst en Van Werven hebben besloten hun zetels te behouden. Ten eerste omdat het de ideale manier is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen richting de gemeente Westerkwartier (zittende raadsleden weten nét iets meer dan u en ik), ten tweede omdat je je als zittend raadslid net wat beter kan profileren. Ook als je na de herindeling een andere weg ingaat. Vanuit een ‘baan’ is het immers gemakkelijker naar een andere ‘baan’ te gaan dan vanuit ‘werkloosheid’. Stomphorst heeft een flinke achterban in Marum die ervoor zorgt dat hij met een overtuigend mandaat een zetel heeft. Of het hier een VVD-zetel of een Stomphorst-zetel betreft is discutabel. Denkt u daar vooral zelf over na. Hetzelfde geldt voor Van Werven in Grootegast. Beiden hebben in ieder geval besloten hun zetel niet terug te geven aan de VVD en te blijven zitten waar ze zitten. En dat maakt het besluit van VVD opmerkelijk. Want het opmerkelijke had u nog van mij tegoed.
In de gemeente Grootegast heeft de VVD zich willens en wetens gedecimeerd –want iets anders kan ik er niet van maken- tot een éénmansfractie. Ze hádden kunnen weten dat Van Werven de zetel niet terug zou geven. Daarmee hadden ze ook kunnen voorspellen dat Sterk Westerkwartier, al dan niet onder die naam, eerder van start zou gaan. Erger is het in Marum, waar met het vertrek van Stomphorst niet veel meer raadsleden van coalitiepartijen ziek moeten worden of afwezig kunnen zijn. Nu de VVD haar fractieleider heeft weggestuurd, dreigt de coalitie –waar de VVD deel van uitmaakt- haar raadsmeerderheid te verliezen. “Ik ben namens de VVD medeauteur van dit collegeakkoord en ben tevens loyaal aan de partners CDA en PvdA”, belooft Stomphorst aan ondergetekende. Het college van Marum lijkt de rit uit te mogen zitten en de laatste loodjes rustig te volbrengen. Daarvoor is het wel afhankelijk van het erewoord van Harry Stomphorst. Over sleutelposities gesproken. Of hij zijn woord gaat houden? Ik vermoed van wel. Sterk Westerkwartier is ambitieus en wil ongetwijfeld een goede en betrouwbare indruk achterlaten bij de andere partijen. Want wie weet welke partijen straks na de herindeling een wethouder in het nieuwe college mogen schuiven.
En met wethouders komen we uit bij VZ Westerkwartier. Zij maakten bekend dat Geertje Dijkstra-Jacobi overstapt van VVD Zuidhorn naar de partij voor Veiligheid en Zorg (VZ). Daar mag iedereen ook iets van vinden. Persoonlijk ben ik blij dat het politieke talent van Dijkstra-Jacobi niet verloren is gegaan en behouden blijft voor de toekomstige gemeente. Een groot verlies voor de VVD, die naast twee ervaren raadsleden ook een groot talent verliezen aan de concurrentie. VZ schuift haar naar voren als hun beoogd wethouder, mocht VZ zitting gaan nemen in het college. En dat is eveneens goed nieuws voor het Westerkwartier. Het is aannemelijk dat zij, naast het beoogd wethouderschap, een hoge plek op de kieslijst krijgt toebedeeld en dat we Dijkstra-Jacobi sowieso terugzien komend jaar. Als wethouder of als raadslid. VZ staat er goed voor, oogt solide en trapt zaterdag de campagne af in Zuidhorn onder het toeziend oog van een ‘Nederlands voetbalicoon’. Wie? Daar ben ik net zo benieuwd naar!
Dinsdag 13 november organiseert de Krant/de Streekkrant het Grote Lijsttrekkersdebat van het Westerkwartier in het RodenburgTheater (Agora) te Leek. Daarbij is iedereen van harte welkom en bij deze uitgenodigd. Noteer de datum dus in uw agenda, aanvang 20.00 uur.
 
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst! Mail: richardlamberst@media-totaal.nl.
 

UIT DE KRANT