Westerkwartier zet leegstaand kantoorpand in Midwolde in voor opvang vluchtelingen

Westerkwartier Gemeente Westerkwartier

MIDWOLDE - Het college van de gemeente Westerkwartier doet het aanbod voor drie maanden 70 vluchtelingen uit Ter Apel op te vangen in Midwolde. Aanleiding voor het aanbod is een afspraak van de Provinciale Regietafel Groningen met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Deze heeft gevraagd om 400 extra opvangplekken in onze regio. De gemeenten Groningen, Oldambt en Stadskanaal leveren samen 330. De gemeente Westerkwartier biedt nu opvang aan voor de overige 70 mensen. Het college wil benadrukken, dat dit nodig is, omdat in de rest van Nederland te weinig wordt gedaan om het acute probleem op te lossen. Uit humanitaire overwegingen en solidariteit met Ter Apel heeft het college daarom besloten dit aanbod te doen. Na die drie maanden zet de gemeente het pand in voor de opvang van 80 ontheemden uit Oekraïne. Zij wonen op dit moment in Grootegast. De huurovereenkomst van het pand waar zij nu zitten, loopt af. Het college heeft dit woensdagavond meegedeeld aan de gemeenteraad.

Opvanglocatie is pand Hoofdstraat 101-1 in Midwolde 

De locatie waar de mensen uit Ter Apel voor drie maanden terecht kunnen, is het leegstaande kantoorpand aan de Hoofdstraat 101-1 Midwolde (voormalig Jager/Dusseldorp). Dit pand is eigendom van de gemeente. Het pand is geschikt om op korte termijn in te richten voor de opvang. In de omgeving van het pand zijn nog maatregelen nodig voor verkeersveiligheid.

Wie vangt de gemeente op en hoe lang? 

Het kantoorpand kan drie maanden worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen uit Ter Apel. Dit zijn vluchtelingen, die bij aankomst in Ter Apel niet direct kunnen worden geholpen. De gemeente biedt maximaal 70 opvangplekken aan.

Na hun vertrek maakt de gemeente de locatie klaar voor de ontvangst van de 80 ontheemden uit Oekraïne. Die verblijven nu in Grootegast. Zij verhuizen in mei/juni naar deze nieuwe locatie. Het college gaat uit van een gebruik van twee jaar voor de Oekraïne-opvang. In het tweede jaar evalueert de gemeente de opvang en neemt dan een nieuw besluit.

Informeren omgeving en betrokken organisaties 

Omwonenden en bedrijven in de directe omgeving van de locatie in Midwolde zijn vanmiddag telefonisch of per brief geïnformeerd. De gemeente heeft ook contact opgenomen met betrokken organisaties, zoals politie, zorg en Vluchtelingenwerk Nederland. Voor de direct omwonenden organiseert de gemeente een informatieavond. Waar zij de gelegenheid krijgen hun vragen te stellen, ideeën te delen, suggesties te doen of zorgen te uiten.

UIT DE KRANT