Hamerstukken

hamerstukken
‘- Noordenveld stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan voor de herontwikkeling van locatie Boskamp in Roden, ofwel de Mr. Apothekerstraar, Secr. Buitenveldlaan en de Boskamp. De noordzijde is in handen van Woonborg en hier zullen sociale huurwoningen komen. Op de zuidzijde komen vrije sectorwoningen. De wettelijke verordening zal worden gestart en het plan ligt zes weken ter inzage. Ook zal een informatieavond georganiseerd worden voor omwonenden. - Noordenveld is van plan de ‘verwachtingenkaart asbestdaken’ aan te schaffen als basis voor een gezamenlijke aanpak van asbestdaken in Drenthe. Deze daken zijn per 2024 verboden. De provincie Drenthe, de RUD en de gemeente Emmen hebben de gevolgen voor het verbod in Drenthe verkend. Zo is een overzichtskaart ontstaan die gemeenten in staat stelt risicovolle situaties te identificeren en de aanpak van daken te versnellen. Bovendien kan de voortgang via monitoring bewaakt worden. De provincie heeft fase 1 gefinancierd. De kaart kost 10.000 euro per gemeente, de provincie staat garant en betaalt de hosting en het beheer van het systeem. - Noordenveld heeft de notitie Bibliotheekwerk Noordenveld 2017-2020 vastgesteld. De notitie ligt zes weken ter inspraak. Na inspraak gaat het terug naar het college, die het vervolgens ter goedkeuring aan de Raad zal voorleggen. Met de notitie is eenmalig 10.000 euro gemoeid voor een periode van vier jaar.  Dit zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2017. - Voor de Oude Gracht nummer 12 tot 22 zal gedurende de periode van 1 mei tot 8 september een parkeerverbod gelden. Dit heeft te maken met de theaterproductie Het Pauperparadijs. - Noordenveld gaat akkoord met de overeenkomst voor levering van een inloopvoorziening (per 1 januari 2017) voor een jaar voor  een bedrag van 80.000 euro. Dit zal ter ondertekening worden voorgelegd aan Promens Care.  De overeenkomst kan eenzijdig met een jaar verlengd worden voor naar verwachting vijftig mille. Wethouder Huizinga is gemandateerd namens de gemeente te tekenen. Een inloopvoorziening is van oorsprong bedoeld voor mensen met psychiatrische beperkingen, vanaf 2015 geldt het als algemene voorziening voor alle kwetsbare burgers. In Roden is het gevestigd in Trefpunt Scheepstra. - Op het bedrijventerrein in Roden gevestigde bedrijven kunnen een bijdrage ontvangen voor het plaatsen van een  fietsenstalling met oplaadpunten voor e-bikes. De bijdrage geldt voor 25 procent tot maximaal 2500 euro. Ook kunnen bedrijven een bijdrage krijgen voor laadpalen voor elektrische auto’s. Deze bijdrage is vijftig procent, tot maximaal vijfhonderd euro per laadpaal.

UIT DE KRANT