De schulte en zien keurnoten

moi noordenveld

Moi Noordenveld, deur Harm Soegies oet Peeist.

Aoflopen week was der weer een bijeeinkomst in” ‘t Hart van Lieveren” in Lievern. Jan Kemkers, oonze taolschulte veur Noordenveld oet Roon, har zien keurnoten bij mekaor rooupen. Altied komp de vraog naor veuren :

“Wat is een keurnoot?”

Ik zal preberen, dit dudelk te maoken.

Noou al weer wat jaoren leden kregen wij in Drenthe oons “Hoes van de Taol”. In Beilen. Mooi centraol. Jan Germs en Abel Darwinkel en heur medestrieders bennen binnen Beilen net verhoesd. Aj daor ‘t gemeeintehoes binnen lopen, kan t haost niet aans, of je lopen ze tegen ‘t lief. En veur daj ‘t weeiten, staoj bij heur in de winkel.

Veurzitter van ‘t “ Hoes van de Taol “ wör Anne Doornbos oet Eein. Anne is aoldgemeeintesecretaoris en noou nog raodslid van Noordenveld.En schriever en dichter in de streektaol. In ‘t Drèents van Erica. Daor komp e vort. Anne bedaacht een mooi plannegie. Vroouger was de hoogste baos in Drenthe, in de Aole Laandschap, de drost. Die zat in ‘t kasteel in Coevorden. Anne zee :

“Ik ben vanaof noou, as veurzitter van ‘t “Hoes van de Taol”, de taoldrost van Drenthe. Ik moet de streektaol zo breeid meugelk bevordern. Dat kan ‘k niet alleein. Daor he ‘k hulp bij neudig!”

Zo kwam der in elke gemeeinte een taolschulte. Een soort van taolbörge – meester. Veur Noordenveld is dat Jan Kemkers, oldwetholder en noou nog raodslid. Hij prat ok Drèents. Noordenvelds. En daor binnen dan nog weer de streektaol van Roon.

Om de doelstelling veur Noordenveld te haolen, was ‘t wark veur Jan alleein te veul. In zo veul meugelk dörpen en dörpies binnen Noordenveld kwamen

keurnoten.Vroouger waren zij bijzitters of getugen bij zittingen van de recht –

baank. Noou bennen zij as streektaolvertegenwoordigers van heur dörpen de steun en toouverlaoten van de taolschulte. “En zo”, zeg oonze taoldrost, “ lig de streektaol as een waarme deken over oonze previncie!”

Binnenkört is ‘t weer : Meertmaond – Streektaolmaond. Der zal weer heuil wat te dooun wezen op streektaolgebied in Noordenveld. Bij de basis -

schooulen is streektaol dit jaor een onderdeeil van ‘t KunstMenu. Op alle schooulen zal aan alle kinder veurlezen worden in de streektaol. Een heuile klus veur taolschulte Jan en zien keurnoten. Ik ben der van overtuugd, dat de kinder allemaol de verhaolen zullen begriepen!

UIT DE KRANT