Moi Noordenveld week 45 “15

moi noordenveld

Moi Noordenveld,

deur Harm Soegies oet Peeist.

Oons börgmeester is vort. Hij zal zich wel vermaoken bij oonze tegenpoters in Australië. Hij is ok vort as börgmeester van Noordenveld. Jammer, ’t was zu’n gewone kerel. Hij was gelukkig niet vies van streektaol. Was e nog een Grunninger, wat e van hoes oet was? Of was e, nao zo veul jaor, toch al een Drent worden? Dat döt der ok niet toou. Streektaolen holden zich niet aan grèenzen. Ze lopen der zo over hèen, net as vluchtelingen in eein Europa. En of ’t noou Grunnings is of Drèents, ’t is in beide gevallen Nedersaksisch.

Veenhoezen is zien börgmeester ok kwiet. ‘k Heb even daocht, dat e daor noou gung wonen. ’t Zal der wel niet van kommen, dunkt mij. Veenhoezen, op wèeg naor een gewoon dörp. Was ’t dat dan neeit? Nee, Veenhoezen was een apaart dörp. Een kolonie. Ik kreeg der met te maoken op de m.a.v.o. in Nörg. Der kwamen wel mooie wichter vort, maor ja , ’t was wel koloniekak. En alles was der verboden. Alleein de Hoofdweg langs de vaort neeit. Je konden der langs kommen. Niet aankommen.

Een jaor of wat leden bouwden ze daor een strokasteel. Wij bouwden ok wel is een hut van stropakken. Maor een strokasteel? Dat kun nooit wat worden. Het kun wel. De mèensken van de PeerGrouP kregen het wel veur mekaor. ’t Wör een theater, waorin geweldige veurstellings opvoerd bennen.

Toch wör ’t de PeerGrouP te benauwd in Veenhoezen. Ze verhoesde naor Dunderboerkaamp, een opslagplaots veur munitie. Virtien bunder, 24 bunkers langs rechte straoten, in ’t bos, met een hoog hek der omhèen en een grote toougangspoort met echte wachtposten. Je kwamen der maor zo niet in. Der wör vertèeld, dat der zölfs kernkoppen lagen. Ik weeit ‘t neeit. Ik sprak een maol met een metwarker. Die har een vervelende dag had. Hij mus de heeile dag rondties rieden op een heftruck. Bij onvoldoounde draaiuren mussen ze ’t ding inlevern. Vandaor. DePeergrouP, een theatergezelschap, hef noou een koppelie van die bunkers in gebruuk. Ze kreeg gezelschap van metwarkers van Boerderij Prins oet Zuudvèle. Die hebben daor noou een stee om te warken. Luuk Prins, beheerder van Dunderboer –kaamp, neuimt dat : “Ontwikkeln naor draogkracht!” Ok de historische vereeineging “Norch” hef een bunker in gebruuk. Aole gebruuksveurwarpen worden der oetstald. De saomenwarking tussen de dreei groepen is gooud, al kan ’t wel is dundern op Dunderboerkaamp. Dat was een poosie leden nog ’t geval. Open hoes. De poorten en alle deuren stunden lös. Het dunderde daor, zo drok was ’t er. Ik denk, dat dit saomenwarkingsverband volledig bestaonsrecht moet hebben / kriegen. Börgmeester van der Laon har Veenhoezen in portefulie, misschien kan oons neie börgmeester Dunderboerkamp in portefulie kriegen.

UIT DE KRANT