Gemeentebelangen adviseert het kabinet: ‘Een blik naar de regio’

Afbeelding
Nieuws

Na zowel de provinciale als de landelijke verkiezingen is gebleken dat men wel klaar was met het uitgevoerde beleid de afgelopen jaren vanuit politiek Den Haag. Het gevoel dat men geen oog had voor gebieden buiten de Randstad werd vaak bevestigd. De sociale, economische, culturele en politieke kloof tussen de Randstad en de provincie is enorm toegenomen. De uitslag van de landelijke verkiezingen bevestigt dat beeld nogmaals. Denk alleen al aan het verdwijnen van goed openbaar vervoer in gebieden met een grote afstand tot werk en voorzieningen. Helemaal in combinatie met de eventueel in te voeren kilometerheffing kan dit op weinig draagvlak rekenen in de buitengebieden. Ook de krapte bij het politiepersoneel om veiligheidsvraagstukken op te pakken is een probleem. Landelijk spreekt men van overbezetting in Noord-Nederland, maar dit wordt door niemand (h)erkent. Er zijn diverse veiligheidsvraagstukken die de nodige aandacht vragen, van veiligheid op straat tot ondermijning.Daarnaast staat het bestuurlijk vermogen van gemeentes in de regio steeds meer onder druk en ben je als gemeente altijd afhankelijk van wat er in Den Haag bedacht wordt. Voldoende middelen om de lokale politiek – de haarvaten van ons politiek stelsel - haar werk goed te kunnen laten doen, blijft een belangrijk aandachtspunt. Gemeenten moeten in staat worden gesteld om de sociale, economische en maatschappelijke taken goed uit te kunnen voeren. Verder is voor ons belangrijk dat gemeenten in staat worden gesteld om voorzieningen in de benen te houden. Men zegt vaak ‘regeren is vooruitzien’, maar met dit beleid ben je in gemeenteland vaak gedwongen tot reageren in plaats van anticiperen.Ook hopen wij dat er eindelijk eens wat gedaan wordt aan de tekorten op de woningmarkt. Bij vrijwel elke partij een onderwerp wat hoog op de agenda staat. Een versnelling van de woningbouw is noodzakelijk om de oplopende tekorten op te vangen. Een korte proceduretijd is het uitgangspunt, echter blijkt dit in de praktijk niet haalbaar. We zien graag dat hier verandering in komt, zodat ook onze inwoners, van starter tot senior, in het mooie Noordenveld kan blijven wonen.Tot slot spreken we naast bovengenoemde punten ook over het ontbreken van vertrouwen in de politiek algemeen. Denkend aan de aardgasproblematiek, stikstof, Ter Apel of het toeslagenschandaal. Een belangrijk doel voor het kabinet is het vertrouwen te herstellen, een flinke opgave. Kortom, we zijn toe aan duidelijkheid en slagkracht, een kabinet dat luistert, vertrouwen herstelt en oog heeft voor de regio. Werk aan de winkel!

UIT DE KRANT