‘Het succes van Koekkoek en de rol van Doornbos’

Gemeente Noordenveld

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Barre tijden breken aan. Met ingang van volgend jaar zullen kreupelen, blinden, doven, geestelijk gestoorden, jeugdige zorgconsumenten, werklozen en invaliden zich verdringen aan de loketten van de gemeente Noordenveld.  De participatiewet werpt de schaduw vooruit. Er zal hard gewerkt moeten worden. Heel hard. Zonder dat er veel meer vergoeding van het rijk tegen overstaat.. Dat wordt dus nee verkopen aan het loket. De gemeente zal de medewerkers wel hierin moeten trainen. Nee verkopen is niet leuk. Maar een kunst op zich... Zeker als het de zwaksten in de samenleving betreft. Het rijk, dat eerst dit werk deed, draagt dat over naar de gemeentes. Doel? Domweg bezuinigen en het rijk heeft makkelijk praten. De gemeente Noordenveld, politici en ambtenaren zijn desondanks hoopvol gestemd. Zij denken, de gemeente is dicht bij haar inwoners. Kan dus ook het beste zien, wat nodig is en wat niet. Het begrip maatwerk doet steeds meer opgang. Dat heb je met dergelijke begrippen waar je alles aan vast schijnt te kunnen meten. Ook de Noordenveldwerker wordt vaak opgevoerd in dit verband. U weet wel, die meneer of mevrouw met geitenwollensokken, die bij u, door nood gedreven, aanschuift aan Uw keukentafel. Die moet U het verder aanmeten...
Bij het openbaar vervoer is het niet anders. De raad werd aangemeten dat enkele reis Station Groningen maximaal 27 minuten mag duren. Als opperste service aan de reiziger. Zo wordt het verkocht. Daar moet alles wat van een rechte lijn Maatlanden-Groningen afwijkt voor wijken. Ondanks dat niet minder dan 4 insprekers voor alternatieven pleiten. Uitstekende en boeiende sprekers nog wel. Er is ook buiten de raad talent genoeg aanwezig... Albert Gelling, van Roderveld en Luursema van Nieuw Roden vulden elkaar perfect aan. Waarom de lijn niet doorgetrokken tot Nieuw Roden. Er waren daarop ook nogal wat politici, die dit pleidooi overnamen. Benieuwd, wat ervan terecht komt. Ook 2 bewoners nabij het busstation kwamen met alternatieven. Voor de inrichting van hetzelfde busstation. Het waren de heren Klink en Diekstra.  Bovendien verhuist de Bieb naar dezelfde plaats. Deze maand al. Dat wordt nog behoorlijk passen en meten, om het verkeer hier soepel en veilig langs te laten trekken. De kosten zijn niet mals. Merkwaardig... en dat om de bus in 27 minuten door te laten trekken. Er werd al gesproken over “ de dictatuur van den 27 minuten... De oppositie bij monden van Harrie Waals (LGN) gaf blijk van haar steun aan het college van B en W, die de onderhandelingen met het HOVbureau moet voeren. Bij voorkeur “ Met Het Mes Tussen De Tanden” zette Waals zijn woorden kracht bij. Bang dat ie net even teveel bloederige beelden van blikkerende messen in nekken in het Midden Oosten heeft gezien. Het laatste opmerkelijke punt waren de cijfers van de programmabegroting van de ISDNoorderkwartier 2015. Vroeger bekend als de sociale dienst. Fikse bedragen trokken voorbij. Er wordt nogal wat uitgegeven aan bijstandsgerechtigden, participatie, re-integratietrajecten, wekgeversbenadering, dus samengevat “aan het pakket van productaanbod van de ISD...” Jaja ik geef U maar even het hele jargon. Geen wonder dat aanvankelijk alleen de oppositie, LGN, GL en VVD geen raad wist met deze cijfer en -woordenbrij... waarom besteed U geen aandacht aan werken met behoud van uitkering en verdringing van werk daardoor. Waarom moeten wij uit de pers vernemen, dat er een project Bosonderhoud in Veenhuizen was gestart. Mogen we misschien weten, waar het geld concreet aan besteed wordt? Aan het woord was Henk Koekoek, fractieleider van LGN. “Waarom ook legt U dit alles niet vast in een zienswijze?” Nee aanvankelijk kwam er weinig bijval voor dit idee, bij monde van Anne Doornbos, Koekoeks collega van de PvdA. Anne Doornbos... nog maar net actief als raadslid in de raad van Noordenveld. Nu al een doorslaggevende factor... Daarop zagen wethouder Alex Wekema en Jos Darwinkel, namens Gemeentebelangen er ook niks in. Tot Anne zichtbaar ging nadenken en peinzend zei: “Ach waarom zou een kleine meerderheid de minderheid over dit voorstel blokkeren. Vooruit, over het formuleren van een zienswijze doe ik niet moeilijk meer.” U raad het al. Wekema en Darwinkel waren het er weer roerend mee eens... Eindelijk succes voor Koekoek en zijn LGN. Voorstel aangenomen... Gelijk werd duidelijk hoe de nieuwe verhoudingen in de Raad van Noordenveld liggen. Wat Anne Doornbos en ook wel Jan Kemkers te berde brengen. Dat snijdt hout. Al zouden ze 5 minuten later precies het tegenoverstelde beweren. De raad gaat mee. Net zo gemakkelijk. Beetje beteuterd kon Henk Koekoek de complimenten in ontvangst nemen. Hij weet nu ook. Aan de overkant zit Anne Doornbos. Een kerel, geen gevulde koek...

UIT DE KRANT