‘Een heer in de gemeentepolitiek’

Gemeente Noordenveld

Daar heb je het al. Deze bijdrage van Uw luis in de pels zou oorspronkelijk anders heten. Niet ‘een heer’ maar ‘de Heer in de Gemeentepolitiek’. Van Noordenveld. U heeft al zo’n donkerbruin vermoeden? Inderdaad. Het zou moeten gaan over het voorvoegsel ‘Christelijk’ bij een paar politieke partijen. Hoe ik daarover denk, laat zich makkelijk raden. Voor degenen die mij kennen. Dat zijn er veel. Nee, dit artikel gaat daarom ook niet over de Christenunie. Maar over haar vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Noordenveld. Jeroen Westendorp. Een heer... Waarom? Niet omdat hij mij uitnodigde zijn fractievergadering ook eens te bezoeken. Natuurlijk. Zo’n uitnodiging getuigt van waardering. Voor mijn werk wellicht. Maar hij wil natuurlijk zichzelf en het gedachtegoed van zijn partij onder mijn aandacht brengen. Dat is ook de reden dat de meeste andere politieke partijen mij van harte welkom heten. Goodwill en aandacht voor hun streven. Daar moet een politieke partij het van hebben. Daar denken ze bij de VVD en Groen Noordenveld anders over. Henk Koekoek legde mij onlangs uit, dat sommigen in zijn kring mij niet pruimen. Vertel mij wat. Was mij niet ontgaan. Mijn Steenberger buurmannetje Johan Kaspers ziet wel eens pruimen hangen... Oh als eieren zo groot... Arnold Rossing heeft mijn aanwezigheid onreglementair genoemd... Tijdens zijn sterk geslonken fractievergadering. Openbare fractievergaderingen. Dat wel. Maar nu even niet. Als Geert Willems nadert... Dat dan bij partijen, die Openbaarheid, Transparantie en Inspraak hoog in hun vaandel hebben. Nu even niet. Volgens Rossing schijnen er reglementen te zijn om mij buiten de deur te houden. Daar denkt Jeroen een beetje anders over. Hij nodigde mij uit. In de fantastisch nieuwe Openbare Bibliotheek. Waar ik hem tegenkwam. Dat openbare zeg ik er maar even bij. Want niet Christelijke... en ook met een vette knipoog naar LGN en VVD. Zo zat ik die maandagavond bij Gemeentebelangen. Ik kom daar graag. Niet alleen ben ik daar altijd van harte welkom. Ook verwonder ik mij er steeds weer over de voortreffelijke wijze waarop daar leiding aan die vergadering gegeven word. Door Ellen van den Haven. Onthoud die naam. Nog maar net fractieleider van de grootste fractie van de raad. En dan zo leiding geven. Ik buig altijd diep mijn hoofd voor die kwaliteit... de andere vrouw, die d’r wat van kan is mijn oogappel Marry Brink. Zij was nu juist de aanleiding dat ik Jeroen Westendorp moest betrappen op een fout. Marry had dat helemaal niet door. Ze vertelde doodgemoedereerd het een eer te vinden uitgenodigd te zijn door Jeroen bij een christelijke instelling voor de geestelijke volksgezondheid in Roden. Gevestigd in een lokatie aan de Bernardpassage. De andere heet de Parel. Die worden in hun grondslagen bedreigd door de oprukkende bezuinigings Tsunami, die daar ook dreigde overheen te spoelen. “Ik ben hiervoor uitgenodigd, vanwege het feit dat ik bij mijn inhuldiging in de raad de eed heb afgelegd....” ai... mis. Ik rook onmiddellijk een artikel eentje... Artikel een van de Grondwet is het anti-discriminatie artikel. Geen onderscheid maken naar ras en geloofsovertuiging bij bevolkingsgroepen... Geert Wilders weet er alles van. Binnenkort moet hij zich weer voor de rechter verantwoorden voor dit artikel in de Grondwet. Vanwege zijn minder...minder...minder Marokkanen uitspraak. Dit keer ook nog zonder zijn aan lager wal geraakte raadsman Bram Mosckowitz... Haastig zocht ik mijn spullen bij elkaar en vertrok. Verbaasde Gemeentebelangers met de vraag “Ga je nu al weg Geert?” Achterlatend. Ik stormde het goedgevulde Christenunie zaaltje binnen met twee geheven vingers en viel met de deur in huis: “Maak jij Jeroen onderscheid tussen mensen die de eed dan wel de gelofte hebben afgelegd?” Jeroen begreep onmiddellijk wat er aan de hand was. Kwestie van sociale intelligentie. Dat heeft ie in ruime mate. “ Ga zitten Geert, het punt staat later op de agenda, even geduld. Een voor een stelden de aanwezigen zich aan mij voor. Was me nog nooit eerder overkomen. Nu begreep ik waarom Jeroen het in de raad altijd over ‘mijn fractie’ heeft. Hij wordt gesteund door een behoorlijke schaduwfractie. Toen het discriminatie punt aan de orde kwam wou Jeroen zich er vanaf maken met “ach er was zo weinig ruimte voor al die raadsleden...” Daar kwam hij niet mee weg. Bij mij niet. Terwijl ik op hun vraag rustig had deelgenomen aan het slotgebed. Als volleerd Farizeeer. Ik ben namelijk een overtuigd heiden. Toen kon ik niet meer stuk. Op mijn verzoek spraken Jeroen en ik af bij het Wapen van Drenthe. Hij betaalde de koffie, zich bezorgd afvragend of ik me dan ook omgekocht voelde... “ Geert, je heb mij volkomen terecht betrapt op iets, dat ik niet had moeten doen. Onderscheid maken tussen eed en gelofte... Terecht dat je mij daarop aansprak. Ik noem het een inschattingsfout...” Op mijn vraag of ik er hier melding van mocht maken, maakte hij geen bezwaar. Kijk lezers. Zo kun je ook omgaan met een luis in de pels. Door het stof gaan in zijn aanwezigheid getuigt van moed. Van klasse. Daarom zie ik hem als een heer. Zonder hoofdletter. Hij liet blijken een mens te zijn. Met alles drop en d’ran... ook al heeft ie dan bij tijd en wijle de hulp nodig van de Heer die in de Hemelen zij... Zo waarlijk helpe hem God... Allemachtig...

UIT DE KRANT