‘Eigen varken stinkt niet’: raad ziet geen heil in gelukzoekers

Gemeente Noordenveld

Raad van NoordenveldDe raad is met zomerreces, maar niet voordat het afgelopen week nog even flink losging. Elders in De Krant leest u over de kritiek uit de VVD-hoek aan het adres van wethouder Alex Wekema. Verder werd het beleidskader energieprojecten besproken en als het over duurzaamheid gaat, dan weet je dat je er even goed voor kunt gaan zitten. Dat deed ik ook, nog één laatste keer voor ik ook zelf met reces ga.


Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) nam tijdens de raadsvergadering de honneurs waar voor Jan ten Hoor. Ten Hoor is al op vakantie en dus kon Epema de oordeelsvormende vergadering voorzitter. Ondanks zijn nervositeit, kreeg hij tegen het einde van de vergadering complimenten. Dat hij Armein Sikkenga ‘mevrouw’ had genoemd, laten we maar even buiten beschouwing.


Het ging over dus onder andere over duurzaamheid, vooral over de kaders die gesteld moeten worden. Het was bijzonder om Tiemen Ensink te horen zeggen dat ‘gelukzoekers’ buiten de deur moeten worden gehouden. Een PvdA’er die zulke taal bezigt, daar sta je toch van te kijken. Maar in dit geval betrof het de gelukzoekers die een slaatje willen slaan uit de energietransitie. En die gelukzoekers zijn er veel. Juist daarom stelt de gehele raad: pak duurzaamheidsprojecten met de inwoners op, maak hen mede eigenaar. Onder het motto: je eigen varken stinkt niet.


Bijzonder was dat Epema collega Ensink moest afkappen. Weliswaar zijn ze lid van dezelfde duofractie, Epema hield zich keurig aan de maximale tijd. ‘De spelregels zijn de spelregels’, stelde hij. Streng maar rechtvaardig, in Epema schuilt een goede voorzitter.


Verder opmerkelijk: het S.D.A.P. affiche achter raadslid Wietze de Wind, met de tekst ‘Stemt Rood’. Om het nog maar niet te hebben over de onooglijke 010-prullaria die in beeld kwam wanneer De Wind sprak. Ondertussen valt het op hoe de VVD en Lijst Groen Noordenveld elkaar steeds meer weten te vinden. Ook afgelopen week dienden ze gezamenlijk weer twee moties in en steunde LGN de Motie van Afkeuring die de VVD indiende richting wethouder Wekema. Een motie waar ook D66 zich bij monde van Gerbrant Fennema in kon vinden.


De motie is een vrij zwaar middel en de manier waarop de Wekema ervan langs kreeg, werd zeker niet door alle raadsleden gewaardeerd. Meijer werd verweten wel met erg zware bewoording ten strijde te zijn gegaan, iets wat zelfs bij Gerard Willenborg (CDA) tot afkeuring leidde. Juist Willenborg is de man van de heldere bewoording, houdt niet van doekjes om de zaken winden, maar vond dit buiten proportie. Dat vond ook Tiemen Ensink, die aangaf dat de bedrijfsvoering van een gemeente complex is en Meijer verweet te ‘roeptoeteren’.


Meijer zelf was niet zo blij met inspreker Jeroen Niezen van Energiecoöperatie Noordseveld, die welhaast dreigende taal uitsloeg. ‘Wie tegen stemt heeft wat uit te leggen, want die bevoordeelt grote investeringsmaatschappijen boven de eigen inwoner’, stelde Niezen. Ik snap hoe Niezen bij zo’n opmerking komt, kan me er deels in vinden dat het raar zou zijn om hier tegen te zijn, maar het is inderdaad vrij dreigende taal. Of dat hier nou nodig was, is maar zeer de vraag. Volgens mij ziet de raad zeker in dat in zee gaan met Energiecoöperatie Noordseveld meer voordelen voor inwoners oplevert, dan het binnenhalen van ‘gelukzoekers’.


Over beleidskaders voor energieprojecten zal na de zomer een besluit worden genomen. Dat de discussie goed op gang is, is een goed teken. In Noordenveld wordt serieus nagedacht over wat we nu wél en niet willen aan projecten. Niet het hele weiland volplempen met panelen, als dat ook prima op daken kan. Gerard Willenborg waarschuwde nog voor taferelen als in Valhtermond, alwaar men verdeeld raakte door windmolens. Hij vond dat het beleidskader bovendien te veel omvattend is om er ‘zomaar doorheen te jassen’. Het geeft maar weer eens aan hoe uiterst serieus men nadenkt over de energietransitie. Een proces waar wij de komende twintig jaar haast mee zullen worden doodgegooid. Zeker als je je bedenkt dat Noordenveld koploper van Drenthe wil worden. Dat heeft nog aardig wat voeten in de aarde.


Ter afsluiting sprak burgemeester Klaas Smid de wens uit om na de zomer weer fysiek te gaan vergaderen. ‘Maar dat gaan we deze zomer bekijken. Het virus is er nog, laten we dat niet vergeten.’ En met die woorden nam de raad (digitaal) afscheid van elkaar. Om na de zomer, hopelijk, weer op het gemeentehuis bij elkaar te zitten. Tot die tijd groet ik u. Eerst maar eens op vakantie.


Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema

UIT DE KRANT