Avondklok of niet: verzanden in oorlogstaal heeft geen zin

Gemeente Noordenveld

Raad van NoordenveldAan de vooravond van een totale lockdown kunnen we met gemak concluderen dat de maatregelen vanuit Den Haag om het coronavirus te beteugelen, volkomen zijn mislukt. We zijn te laat geweest, liepen achter de muziek aan en durfden té vaak op cruciale momenten geen verregaande beslissingen te nemen. Een gebrek aan daadkracht speelt ons parten, waardoor we afstevenen op kleurloze feestdagen waarbij samenkomst een overtreding van de wet betekent. Reden tot kritiek is er dan ook voldoende, al moeten we oppassen met het verzanden in oorlogsretoriek.


Het kan er allemaal nog wel bij, een avondklok. Of-ie er gaat komen is de vraag, maar het zou inmiddels serieus worden overwogen. Een landelijke avondklok, dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gehad. Het voedt bij sommige mensen de oorlogsretoriek. Mensen die het virus afdoen als ‘een griepje’ wanen zichzelf steeds meer een verzetsstrijder en vergeten vaak dat we niet in een oorlog verzeild zijn geraakt. Vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog en het daarbij horende verzet gaan al sinds de start van de coronacrisis mank. Daarmee kunnen dergelijke uitspraken dan ook gerust als ‘gevaarlijk’ worden bestempeld. Mensen die zich lid van het verzet wanen, hebben een gebrek aan historisch besef of houden zich moedwillig van de domme. Kritiek op de overheid? Dat mag en is vrij vaak nog terecht ook. Jezelf vergelijken met een verzetsheld omdat je een tegenstrijdige mening post op Facebook? Nog kanslozer dan het coronabeleid van Rutte en co.


Het is inmiddels pijnlijk duidelijk dat de overheid gefaald heeft het virus in te dammen. Dat is een kwalijke zaak en bovendien een resultaat waar al vaak voor gewaarschuwd werd. Daarbij moet worden aangemerkt dat er door veel zichzelf noemende specialisten al maandenlang op tal van andere uitkomsten wordt gerekend, waarmee je kunt concluderen dat het kabinet ook niet te benijden is. Maar het draait er dus op uit dat wij nog medio december in een strenge lockdown verzeild lijken te raken, omdat er niet daadkrachtig genoeg is ingegrepen. Dan heb je als overheid gefaald, al twijfel ik geen seconde aan de goede intenties van de beleidsbepalers. Maar aan goede intenties heeft de middenstander, de zorghulpverlener en de eenzame oudere nu even helemaal niets. Je koopt er geen brood voor, laat staan een kerststol.


Maar goed, in Noordenveld hebben we naast het coronavirus gelukkig ook nog onze eigen mores. Wat te denken van het gedoe rondom de mijnbouwschades? Dat onderzoek ligt nu al maanden stil, omdat het TNO en de TU Delft onderzoek doen naar de scheve verhoudingen tussen verschillende onderzoeksbureau. Even kort door de bocht: één bureau komt telkens tot de conclusie dat schades niet door de gasopslag Langelo kunnen zijn veroorzaak, terwijl alle andere bureaus precies het tegenovergestelde concluderen. Een logische aanname zou zijn dat het ene bureau met de afwijkende mening dan maar eens goed onder de loep zou moeten worden genomen, maar men neemt in zulke precaire zaken natuurlijk geen risico. En dus loopt er nu al maandenlang een onderzoek, om te kijken waar die verschillen in zitten. Eén voordeel: burgemeester Klaas Smid hoopt nog deze maand het eindresultaat van het onderzoek onder ogen te zien. Wordt dus vervolgd.


Ondertussen is wethouder Alex Wekema met gedeputeerde Cees Bijl in overleg over de kruising Noordholt/Dwazziewegen te Roden. Op deze N-weg gebeuren relatief veel ongelukken en dus wordt er gekeken naar een oplossing. Maar welke oplossing moet je daarvoor bedenken? We hebben het hier over een overzichtelijke kruising. Een kruising waar weliswaar hard wordt gereden, maar die op het eerste oog toch echt niet zo gevaarlijk zou moeten zijn. Is de oplossing niet gewoon dat men extra goed moet opletten? Een dergelijke kruising waar hard gereden wordt, met íets meer zorgvuldigheid benaderen? Ik roep maar wat.


Tot slot heeft er een gesprek tussen het college en het bestuur van het Dr. Nassau College plaatsgevonden. Het heeft weinig opgeleverd. Het schoolbestuur ziet zichzelf geen andere kans dan de school te sluiten en ook een eventuele verhuizing naar de Brinkhof had hier geen verandering in kunnen brengen. De school gaat dus in de zomer van 2022 definitief dicht, daar lijkt haast geen twijfel over te bestaan. Daarmee komt er een einde aan de kleine middelbare school die zo dapper standhield en zal het gebouw voer voor speculaties worden de komende jaren. Wat gaat er met het gebouw gebeuren?


Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema

UIT DE KRANT