Spierballentaal tijdens vergadering van het jaar

Gemeente Noordenveld

Raad van NoordenveldHet politieke hoogtepunt van het jaar voor veel raadsfracties. Zeker in een jaar zonder verkiezingen voelt de vergadering over de programmabegroting voor vele raadsleden als ‘moment suprême’. De beraadslagingen vonden digitaal plaats, waardoor de vergadering toch enigszins zijn glans verloor. Maar de vergadering was, verdeeld over twee avonden, weer zeker de moeite waard. Al was het maar om de discussies omtrent de OZB, het onderlinge verwijt van ‘symboolpolitiek’ of de vele moties.


Maandagavond begon het tweedelige festijn. Fracties spraken in hun bijdragen over corona, hadden mooie woorden voor de horecaondernemer, het zorgpersoneel en de inwoners in Noordenveld die op een andere manier getroffen worden door corona.


Maar zelf worden de raadsleden dus ook getroffen. Al is het maar in de manier waarop ze politiek moeten bedrijven. Dat gaat tegenwoordig digitaal, al een tijdje zelfs. Het went, zou je zeggen, maar het is verre van ideaal. Dat onderstreepte Henk Koekkoek (Lijst Groen Noordenveld) in zijn bijdrage. ‘De gemeentelijke politiek is momenteel alleen beschikbaar voor hen die zich digitaal kunnen redden.’ Wie geen computer heeft of zich tot de digibeten mag rekenen, mist veel momenteel. Het geeft te denken: hoe krijgt de inwoner die nog geen digitaliseringsslag heeft gemaakt, de Noordenveldse politiek nu mee?


Bovendien geeft het digitale vergaderen iedere keer problemen. Is het niet omdat iemand er halverwege zijn betoog achter komt dat hij de microfoon nog niet aan heeft staan, dan is het wel omdat een ander opeens verstoken is van een goede internetverbinding. Dat ondervond Koekkoek bijvoorbeeld zelf aan den lijve tijdens de raadsvergadering. Zijn verbinding bleek in het buitengebied (Roderesch) niet altijd je-van-het. En datzelfde gold voor andere raadsleden, waardoor de vergadering meermaals geschorst werd om op ‘weggevallen’ leden te wachten. De Tour wacht op niemand, zou Mart Smeets zeggen, maar de raad wacht op het gehele peloton.


Vuurwerk kwam er vanuit de hoek van de VVD. Robert Meijer gaf aan het idee te hebben met een ‘tweepartijensysteem’ te werken, de redenatie rondom de OZB-verhoging noemde hij ‘het vage praatje van Wekema’ en VVD’er Nanda Emmens zou later de andere partijen nog van symboolpolitiek betichten. Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) hoorde de spierballentaal van de VVD aan en kon het niet laten om te beweren dat Donald Trump wel het grote voorbeeld van Meijer moet zijn. ‘Make Noordenveld Great Again’, zou volgens Darwinkel een goede slogan voor de Noordenveldse VVD zijn.


Het buitengebied wordt overigens volgens Meijer ‘structureel vergeten’ in de plannen van het college. Toen Meijer zag dat de verbinding van Koekkoek wegviel, concludeerde hij dat daarmee het enige raadslid in het buitengebied wegviel. ‘Ik ben er ook nog’, antwoordde de in Leutingewolde woonachtige Menne Kamminga, waarna Meijer zich verontschuldigde voor het vergeten. Alsof dat nog niet erg genoeg was, noemde burgemeester Smid het ChristenUnie-raadslid ‘Menninga’, waarmee de kous wel weer af was. Het blijkt toch lastig, die naam van Kamminga.


Op maandagavond moest Smid concluderen dat de vergadering niet in zijn geheel kon worden afgerond. Hij had het over een verplaatsing van het ‘spektakel’ naar de woensdagavond. Die woensdag hield hij de raad zo af en toe, zoals een goede burgemeester met gevoel voor voetbal betaamd, op de hoogte van de tussenstand van het Nederlands Elftal. Zijn conclusie: ‘daar mist u weinig aan.’


Al met al kon de gemeenteraad uiteindelijk akkoord met de voorliggende begroting. Alleen de VVD en Lijst Groen Noordenveld stemden tegen. De goedbedoelde motie om vanaf volgend jaar geen OZB-verhogingen van meer dan 1,5 procent toe te staan, werd door de VVD als nietszeggend afgedaan. Symboolpolitiek bovendien, want met een amendement zou er een krachtiger signaal worden gegeven.


U leest het: het ging er weer ouderwets aan toe. En dan denk ik aan de woorden van Koekkoek, dat de gemeentelijke politiek momenteel alleen voor mensen is die digitaal vaardig zijn. Eeuwig zonde eigenlijk, want wie de raad volgt heeft geen oefenwedstrijd van Oranje meer nodig.


Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema

UIT DE KRANT