Hamerstukken college B&W

Gemeente Noordenveld

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de verlenging van de inhuur van een projectleider gebiedsontwikkeling (woningbouwopgave) boven de aanbestedingsnorm met als gevolg dat de kosten in de onrechtmatigheid komen. 

Het college stemt in met de verlenging van de inzet van bestaande GOO voor De Hullen van 1 maart 2024 tot 4 maart 2025. 

UIT DE KRANT