Hamerstukken

Gemeente Noordenveld
  • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld stemt in met het realiseren van een nieuwe GOO locatie op de gemeentewerflocatie aan de 1e Energieweg in Roden en stemmen in met een verlenging van de GOO locatie Fletcher tot 31-12-2023.
  • Het college stemt in met het realiseren van een aanvullende GOO locatie aan de Groene Zoom 2 vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2023.
  • Het college stemt in met het realiseren van een tijdelijke woonunit op het erf van de Brink 24 in Roden. De woonunit wordt geplaatst t.b.v. een complexe zorgvraag. Concreet gaat het om het toestaan van een tijdelijke woonunit voor maximaal 5 jaar op een specifieke locatie op het erf.

UIT DE KRANT