Hamerstukken

Gemeente Noordenveld

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld is voornemens om een kortlopende lenig aan Voetbalvereniging Peize te verstrekken voor de bouw van Sporthuis Peize. Met de lening van 115.906 euro kunnen de laatste rekeningen betaald worden.

- Het Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding natuurbegraafplaats de Velden te Westervelde wordt na publicatie 6 weken ter inzage gelegd.

- Het college stemt in met de verlenging van de inhuur van de adviseur wonen boven de aanbestedingsnorm met als gevolg dat de kosten in de onrechtmatigheid komen.

- Het college stelt een bedrag van 11.922 euro beschikbaar aan Museum Havezate Mensinge, Speelgoedmuseum Roden en Theater de Winsinghhof voor financiële schade door corona en de totale kosten van € 35.768,- te dekken vanuit het coronabudget cultuur.

- Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Noordenveld’ en zal het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie te leggen.

- Het college kent een eenmalige subsidie van € 14.784,- toe aan Biblionet Drenthe als compensatie van de hoge kosten van het bibliotheekwerk in Noordenveld in 2023.

- Het project voor school- en thuisontbijt wordt verlengd voor heel 2024.

UIT DE KRANT