Nieuwe ‘huiskamer’ voor Langelo in Café Bralts

Afbeelding
actueel
LANGELO – Vorige week kreeg Langelo officieel een nieuwe ‘huiskamer’ in voormalig Café Bralts aan de Hoofdweg in Langelo. De Stichting ‘De School Langelo’ en wethouders Reint-Jan Auwema en Jos Huizinga tekenden een aantal overeenkomsten om de nieuwe huiskamer mogelijk te maken. De stichting neemt met ondersteuning van de gemeente het voormalige café over van de familie Bralts om in het pand een nieuw dorpshuis te realiseren. Ook gaat de stichting gedeeltelijk door met de bestaande horecafunctie. De gemeente krijgt het voormalige schoolgebouw aan de Schoolbrink, waar ook dorpshuisactiviteiten georganiseerd werden, terug van de stichting.
  “Tot voor kort had Langelo twee gebouwen waar dorpshuisactiviteiten plaatsvonden en waar mensen elkaar konden ontmoeten: Het voormalige schoolgebouw aan de Schoolbrink en Café Bralts. Omdat twee dorpshuizen en ontmoetingsplaatsen teveel is voor Langelo hebben we samen met Dorpsbelangen onderzoek gedaan naar de voorkeur van de inwoners. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat de meeste inwoners een voorkeur hebben voor het café als dorpshuis en ontmoetingsplaats. Toen zijn we in gesprek gegaan met de familie Bralts over de koop van het café, omdat zij wilde stoppen met het café. Na positieve gesprekken met de familie hebben we het plan ‘Een Huiskamer voor Langelo’ ingediend bij de gemeente. We zijn ontzettend blij dat het is gelukt om het voormalige café te behouden voor Langelo”, aldus een tevreden stichtingsvoorzitter Jacob Dam. De wethouders Auwema en Huizinga kijken met veel plezier terug op de gesprekken met het stichtingsbestuur: “Prachtig om te zien waartoe het dorp in staat is. Toen de stichting ons het plan liet zien, vonden we het behoorlijk ambitieus. Gaandeweg werd duidelijk dat het plan haalbaar was en dat is een groot compliment voor het dorp. We hebben er alle vertrouwen in, dat het stichtingsbestuur en de inwoners er een succes van gaan maken.” Naast dorpshuisactiviteiten zoals toneeluitvoeringen, biljarten, kaarten, vergaderingen, kinderclub en seniorenactiviteiten gaan de stichting en Dorpsbelangen de mogelijkheden onderzoeken voor andere functies. Jacob Dam: “Denk hierbij aan voortzetting van de horecafunctie, bed & breakfast of dagbesteding. Veel zal afhangen of we geschikte mensen kunnen vinden voor deze functies. De komende tijd gaan we eerst aan de slag met een grondige renovatie om het pand geschikt te maken voor deze functies.”
 

UIT DE KRANT