Raad dwingt meer geld voor sport en biodiversiteit af

Afbeelding
actueel

Noordenveld ontkomt niet aan verhoging OZBNOORDENVELD – De gemeenteraad van Noordenveld ging afgelopen week akkoord met de voorliggende programmabegroting van het college van B en W. Met dien verstande dat er komend jaar nog een kunstgrasveld voor KV Noordenveld moet komen en er extra geld vrij kan komen voor Beweegdorp Norg en Peize in Beweging. De OZB verhoging van 7,5 procent wordt ondertussen doorgevoerd.


 Hoewel de raadsfracties vorige week maandag al te kennen gaven niet blij te zijn met de OZB-verhoging van 7,5 procent, werd de verhoging hiervan wel doorgevoerd. De VVD en Lijst Groen Noordenveld zagen daar de noodzaak niet van in. Volgens beide partijen kon het geld wat hiermee bespaard wordt, tussen de 150.000 en 200.000 euro, ook prima elders vandaan worden gehaald. ‘Een verhoging van de OZB betekent verder niet dat er een aantal voorzieningen mee gered zijn’, benadrukte Henk Koekkoek (LGN). De raad nam later nog een motie aan waarin het stelt voornemens te zijn de komende jaren de OZB met maximaal 1,5 procent te laten stijgen. Tiemen Ensink (PvdA/GroenLinks) kon zich vinden in de eenmalige verhoging van 7,5 procent. ‘De plannen van de gemeente worden op een verantwoorde manier voortgezet. Dan mogen we eenmalig best iets extra’s vragen van de inwoners.’


Korfbalvereniging Noordenveld kreeg de toezegging voor een kunstgrasveld in 2021. Nadat voorzitter Jacco Thijen onlangs insprak in de raad, werd het de verschillende fracties duidelijk dat de vereniging op korte termijn minstens één kunstgrasveld nodig heeft. Hoewel het college van plan was een integrale afweging te maken in het kader van het Integraal Sportaccommodatie Plan, lijkt er voor KV Noordenveld een uitzondering te worden gemaakt. Omdat de nood hoog is, moet nog in 2021 een kunstgrasveld verschijnen.


Ondertussen werd er kritisch gekeken naar de plannen rondom de Peizer sportcampus. Enkele partijen denken dat het budget voor de campus flink naar beneden kan worden bijgesteld. Volgens wethouder Jeroen Westendorp was het bedrag voor de sportcampus in Peize geen ‘bierviltjesberekening’, zoals de VVD beweerde. ‘Het concept schetsontwerp is nu terug naar alle betrokken partijen’, sprak Westendorp. ‘Alle partijen worden hierin gehoord. Er is ook ruimte voor de kinderopvang. We willen het goed aanpakken.’


Verder werd er extra geld uitgetrokken voor biodiversiteit door de raad, iets wat het college naliet. ‘Niet dat we biodiversiteit niet belangrijk vinden, integendeel’, aldus wethouder Kirsten Ipema. ‘Maar we hebben geen budget om extra middelen in te zetten voor de bevordering van biodiversiteit in Noordenveld.’ De raad vond die ruimte wel en stelt eenmalig 25.000 euro en later structureel 5.000 euro beschikbaar ter bevordering van de biodiversiteit.


Beweegdorp Norg en Peize in Beweging kunnen misschien nog extra geld tegemoet zien. Chris Koeneman van Beweegdorp Norg sprak al eerder in om aandacht te vragen voor het budget van de Norgers. Volgens hem zou het lastig zijn om de activiteiten in stand te houden met het gezamenlijke bedrag van 40.000 euro wat nu beschikbaar zou zijn. ‘Laat staan om de activiteiten uit te breiden’, benadrukte hij. In ieder geval werd al besloten 7.500 euro extra  voor Beweegdorp Norg uit te trekken. Mocht het nodig zijn, dan kan er altijd nog naar extra geld voor Peize in Beweging of Beweegdorp Norg worden vrijgemaakt.


Enkele fracties zagen nog mogelijkheden om meer financiële lucht te krijgen, door te snijden in het budget voor het Dorpenfonds. Wethouder Jeroen Westendorp wilde daar niet aan, temeer omdat er momenteel nog veel projecten lopen. ‘Ook in het buitengebied’, benadrukte hij. Mede door de steun van Gemeentebelangen werd uiteindelijk besloten niet aan het Dorpenfonds te tornen.


In reactie op een vraag vanuit het CDA gaf burgemeester Klaas Smid aan ondermijning in de smiezen te houden. Volgens hem wordt er op de achtergrond druk gewerkt aan de strijd tegen ondermijning. ‘Bovendien komen we binnenkort met een herziening van het drugsbeleid’, gaf Smid aan. Onlangs nam de gemeente Noordenveld de vergunning van een horecaondernemer in onder de wet Bibob. Die wet kan gebruikt worden om de integriteit van een horecaonderneming te toetsen.  


Smid gaf nog eens aan zich zorgen te maken over de toenemende werkdruk op het gemeentehuis. Daarbij helpt het tijdelijk invullen van vacatures op het gemeentehuis absoluut niet. ‘Dit alles brengt extra druk met zich mee.’


Aan de centrumontwikkeling wordt eerst niet getornd. De budgetten die hier voor zijn vrijgemaakt, blijven gewoon voor de ontwikkeling van het Roner centrum staan. Een nieuw parkeeronderzoek is volgens wethouder Henk Kosters niet nodig. Hij gaf aan dat de gemeente gewoon verder gaat met het uitvoerend programma, zij het gefaseerd.


‘Stoot De Dobbe af’


De VVD pleitte ervoor om De Dobbe in Roden af te stoten. Het activiteitencentrum zou volgens de VVD prima kunnen worden overgenomen door dorpshuizen in omliggende dorpen of het Inwonersplein. De partij ziet liever woningbouw op de plek van De Dobbe en ziet het dorpshuis niet als gemeentelijke kerntaak. Het plan kreeg te weinig bijval om uiteindelijk groen licht te krijgen. Ook het plan van de VVD om voortaan geen Trimesterrapportage te laten opmaken, omdat dit ‘tijdrovend en duur’ is, werd door de meerderheid van de raad verworpen.

UIT DE KRANT