Participatie ontbreekt bij plannen ‘De Oksel’

Afbeelding
actueel

RODEN – Tijdens de raadsvergadering van 13 oktober hebben omwonenden van het plan ‘De Oksel’ in Roden-Noord hun ongenoegen geuit over de voorgenomen woningbouw aldaar. Een petitie om dit te voorkomen is al 140 keer ondertekend. Vooral de manier waarop de plannen tot stand komen verbaast de omwonenden ten zeerste. Op geen enkele manier zijn de omwonenden betrokken bij het proces. Zo vindt een van de omwonenden en inspreker op de raadsvergadering Michael Pedonomou. Volgens verantwoordelijk wethouder Henk Kosters is er vanuit de raad niet gevraagd om een uitgebreid participatieproces. Wel, zegt de wethouder, heeft het college het plan opgevat om nog voor kerst met de inwoners om tafel te gaan.De gemeente maakte onlangs bekend dat zij 25.000 euro wil besteden aan een onderzoek of woningbouw op het stuk groen tussen Roden en het Natuurschoonbos mogelijk is. Bezorgde omwonenden van onder meer de Vredelaan, Achterste Kamp, De Zulthe en de Van Bergenstraat zeggen dat dit in strijd is met eerdere toezeggingen van de gemeente. Woningbouw zou op deze plek ook in strijd zijn met de Omgevingsvisie. Daarin staat dat er niets met het gebied zou gebeuren. Fractievoorzitter Henk Koekoek van Lijst Groen Noordenveld vindt dat wanneer de visie verandert, de gemeente weer in gesprek moet met de omwonenden van het gebied.


De gemeente Noordenveld heeft met gebruik van het zogenaamde voorkeursrecht (het recht om als eerste eventueel beschikbare grond op te kopen) een optie genomen op het stuk grond. Iets wat de betrokkenen in de media moest vernemen. Vier maanden geleden hebben de omwonenden hier al een brief over geschreven richting het gemeentebestuur. Een reactie is nog uitgebleven. Nu burgerparticipatie steeds meer een issue wordt op de gemeentelijke burelen, lijkt dit plan een zoveelste miskleun vanuit de gemeente. In het manifest dat een aantal weken werd aangeboden aan de burgemeester staan voorbeelden te over. Voorbeelden waar participatie achteraf als een verplicht nummer wordt gezien en dat de besluitvorming al in kannen en kruiken lijkt. Ondanks de tegenstand van omwonenden, lijkt een meerderheid van de raad eerst het krediet te willen goedkeuren. Pas dan gaat het gemeentebestuur in gesprek met de burger.

UIT DE KRANT