Noordenveld sluit jaarrekening af met positief resultaat van ruim drie miljoen euro

Afbeelding
actueel

‘Komende periode veel onzekerheid’


NOORDENVELD - De gemeente Noordenveld sluit de jaarrekening 2021 af met een positief resultaat van 3.425.000 euro. Van dit bedrag blijft 764.000 euro beschikbaar voor zogenaamde ‘overloopbudgetten’. Binnen deze budgetten is 493.000 euro bestemd om kosten af te dekken die het gevolg zijn van de coronacrisis. Na aftrek van de overloopbudgetten komt het netto resultaat uit op 2.661.000 euro. 2021 wordt daarmee met zwarte cijfers afgesloten.


Wethouder Alex Wekema is blij dat 2021 in de plus wordt afgesloten: “We zijn tevreden met het positieve resultaat van 2021. In het afgelopen jaar stelde de coronacrisis onze inwoners, onze ondernemers en onze gemeentelijke organisatie opnieuw flink op de proef. Ook voor de komende periode is er weer veel onzekerheid. Zo zorgen de gebeurtenissen in de wereld momenteel voor prijsstijgingen waar ook wij mee te maken krijgen. Het is daarom mooi dat we een groot deel van ons positieve resultaat van 2021 kunnen inzetten om onze reserves aan te vullen. We hebben dan meer middelen voorhanden om prijsstijgingen en onverwachte kosten in de toekomst op te kunnen vangen. Hoewel onze reserves groeien, zijn ze nog niet op het gewenste niveau. We zullen dus bewust met onze middelen om moeten blijven gaan om financieel gezond te blijven.”


Veel bereikt in 2021


Hoewel de coronacrisis voor het tweede jaar op rij voor beperkingen zorgde, zijn in de gemeente Noordenveld veel mooie resultaten behaald in 2021. Zo kwam de centrumontwikkeling in Roden weer stappen verder en is het nieuwbouwproject Oosterveld in Norg in een volgende fase beland. Daarnaast werd de warmtevisie vastgesteld, waarin staat hoe we samen met inwoners stappen zetten om uiteindelijk van het aardgas af te gaan. Noordenveld eindigde in de top 12 van de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2021’ en de gemeente won de Mooiwaarts-trofee voor ruimtelijke ontwikkeling. Ook op cultureel gebied gebeurde er van alles: zo werd de Erfgoedroute Roden geopend en kwam Veenhuizen als een van de ‘Koloniën van Weldadigheid’ op de UNESCO Werelderfgoedlijst.


De toekomst


Ook de komende tijd zal de gemeente Noordenveld diverse financiële uitdagingen het hoofd moeten bieden. Richting de begroting voor 2023 moeten daarom belangrijke en mogelijk ingrijpende voorstellen worden gedaan. Later dit jaar wordt hierover meer duidelijk. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening 2021 in haar vergadering van 11 juli.

UIT DE KRANT