CDA Westerkwartier uit zorgen over snelheid bouw scholencampus

Afbeelding
actueel

LEEK – De nieuw te bouwen scholencampus van rsg de Borgen in Leek is opgenomen in het Woonplan Leek Tolbert. Omdat er in Leek en Tolbert weinig plekken beschikbaar zijn om woningen te bouwen en er een belangrijke opgave ligt, is het nodig dat bestaande bedrijven, sportverenigingen en onderwijs een nieuwe plek krijgen, stelt de gemeente Westerkwartier. Een masterplan waarin woningbouw, onderwijs en sport zijn opgenomen, moet antwoorden bieden op dit complexe vraagstuk. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden voor ontwikkeling aan de Tolbertervaart. CDA Westerkwartier vindt dat geen voor de hand liggende optie en vreest dat de bouw van de campus daarmee hopeloos vertraagd wordt. Ook omwonenden van de Tolbertervaart staan niet te springen en hebben zich verenigd in een actiegroep. Zij noemen het vernietiging van het karakteristieke coulissenlandschap.

Fractievoorzitter Reinette Gjaltema en Jan Willem Slotema van CDA Westerkwartier zien een scholencampus aan de Tolbertervaart niet zitten. De partij diende woensdagavond tijdens de raadsvergadering samen met D66 en Sterk Westerkwartier een motie in, maar trok die ook weer in. ‘Het is waardeloos wat er gebeurt’, begint Gjaltema. ‘De vlaggen hingen uit, de seinen stonden op groen. De raad is in mei 2022 uitgenodigd bij rsg de Borgen aan de Waezenburglaan om de maquette te komen bekijken.’ De schoolgebouwen aan de Waezenburglaan zijn sterk verouderd, er moet snel iets gebeuren om het onderwijs bij de tijd te houden. De gesprekken hierover duren al jaren. ‘Iedereen was enthousiast, dit zou het worden.’ Later bleek toch dat renovatie en nieuwbouw op dezelfde plek 17 miljoen euro duurder uitviel dan begroot en werd het plan dit jaar van tafel geveegd. ‘Uit de ingekomen stukken, een brief van het college aan de raad van 19 september, werden we gewaar dat rsg de Borgen is opgenomen in het Woonplan Leek Tolbert. Onze vrees is dat het zomaar eens 10 tot 12 jaar kan duren voordat er een nieuwe campus staat. Buurtbewoners van de Tolbertervaart zijn het er niet mee eens, dit kan een heel lange weg worden. En waarom? Het kan veel sneller en eenvoudiger’, menen Gjaltema en Slotema.

Locatie Hoofdstraat Midwolde 

De raadsleden doelen op de voormalige locatie van het Groningse sloop- en recyclebedrijf Jager - Dusseldorp, aan de Hoofdstraat 101 in Midwolde. De gemeente kocht de grond jaren geleden en sindsdien is er weinig mee gebeurd. ‘Er zit nog één bedrijfje’, weet Slotema. ‘De locatie kent vele voordelen. Het terrein heeft een oppervlak van ruim 72.000 vierkante meter. Verder heb je er alles: dichtbij de A7 en daardoor een aanzuigende werking, er is HOV en wellicht in de toekomst Station Leek. Het terrein is relatief snel te ontwikkelen terwijl het onderwijs op de huidige locatie gewoon door kan gaan.’ De motie van het CDA om deze locatie nader te onderzoeken werd door wethouder Bé Schollema vrijwel meteen overruled, stellen Gjaltema en Slotema. Rsg de Borgen zou al in een eerder stadium hebben aangeven dat deze locatie geen optie is, zo liet hij weten. Daarop hebben we de motie ingetrokken, om te voorkomen dat we het in een later stadium niet opnieuw kunnen doen. We zijn nog steeds overtuigd van ons standpunt, maar we zoeken hierin steun van de hele raad. Om de andere fracties te informeren, hebben we meer tijd nodig. We willen een serieus onderzoek: wat te doen met de locatie Dusseldorp? Het wordt steeds weer op de lange baan geschoven. Laat het college eens ambitie tonen.’

Petitie

Omwonenden van de Tolbertervaart kregen ongeveer een maand geleden een brief in de bus van de gemeente Westerkwartier, vertelt Albert Houwer van de initiatiefgroep Behoud Tolbertervaart Coulissenlandschap. ‘Bewoners van het begin van de Tolbertervaart tot aan de Wissel aan de achterkant, hebben een brief gekregen van de gemeente. Daarin staat dat op de percelen het voorkeursrecht van de gemeente Westerkwartier van toepassing is. Dat komt erop neer, dat bewoners die hun woning willen verkopen, die eerst aan moeten bieden aan de gemeente. Dat is een wet die bedoeld is om speculatie tegen te gaan. Ontwikkelaars die lucht krijgen van de plannen zouden de grond kunnen opkopen en dan is de gemeente een stuk duurder uit, stelt Houwer. ‘De gemeente ziet een school, sportvelden en woningen aan de Tolbertervaart en de buurt moet daar blijkbaar voor wijken. Dat zorgt voor veel onrust onder de bewoners. Toen we die brief hebben gekregen zijn we de buurt rondgegaan en hebben we ons verenigd. We zijn inmiddels een petitie gestart. Die is in vijf dagen al meer dan 1000 keer ondertekend,’ Houwer is ter ore gekomen dat ook bedrijven een dergelijke brief op de mat hebben gekregen. ‘Naar verluidt tot en met autobedrijf Smidt in Tolbert. Ze willen de industrie naar de overkant van de A7 brengen zodat er ruimte komt voor woningbouw’, meent Houwer die ook voorzitter is van Base- en Softballclub Knights in Leek. Ook die club zou moeten verkassen voor de komst van woningen. ‘We zullen ons mobiliseren. Zo breed mogelijk. Als club zitten we helemaal niet te wachten op een verhuizing. We zitten midden in de bewoonde wereld en zijn goed te bereiken. Dat houden we graag zo. We verzetten ons niet tegen uitbreiding van woningbouw, maar willen wel graag meedenken waar dat moet zijn. De Tolbertervaart is zo’n beetje nog het enige stukje coulissenlandschap dat over is. Dat willen we graag behouden.’

Wethouder Bé Schollema: ‘Beslissingen op basis van visie, niet op basis van bezorgdheid’

Wethouder Bé Schollema begrijpt de zorgen, maar vindt het nog te vroeg om te oordelen. ‘Ik snap de emotie, maar we moeten beslissingen nemen op basis van visie op onderwijs, niet op basis van bezorgdheid. Vorig jaar is al uitgesproken dat de locatie in Midwolde niet de voorkeur heeft. We hebben daar ook te maken met verschillende problematieken waaronder vervuilde grond. Bovendien past de toekomstige campus niet op het terrein. Onderzoek betreffende het masterplan is momenteel in volle gang. Daarin wordt gekeken naar ontwikkeling aan de Tolbertervaart. Het gaat erom: voldoet de Tolbertervaart aan de wensen? We doen dit niet voor de leerlingen van vandaag. Hier ligt een ontwikkelopgave voor de komende 50 jaar. Ook nieuwbouw op dezelfde plek is nog steeds een reële optie’, laat Schollema weten. ‘Het is de bedoeling dat dat plan begin volgend jaar klaar is. Rsg de Borgen staat vooraan op het lijstje. Niet alleen op het lijstje van het college, ook op die van de raad.’ De kortst mogelijke termijn waarop de campus er zou moeten staan schat de wethouder in tussen de 2 en 5 jaar.

Rsg de Borgen-bestuurder Ivo Omlo wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie. ‘Zolang het onderzoek loopt, doen wij geen uitspraken. We wachten rustig af. De campus staat bovenaan het lijstje, daar zijn we blij mee. We hopen op versnelling.’

UIT DE KRANT