Bewoners willen extra ontsluitingsweg woonwijk De Hoven in Leek

Afbeelding
Foto: Tieme Dekker
actueel

LEEK – Bezorgde bewoners van de Leekster woonwijk De Hoven in Oostindie hebben woensdagavond tijdens de raadsvergadering een petitie aangeboden aan burgemeester Ard van der Tuuk. Bewoners van ruim vierhonderd huizen moeten de wijk verlaten via slechts één weg die uitkomt bij een rotonde, waar ook nog eens het busverkeer en de schoolkinderen samenkomen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, meent de groep die wil dat er nog eens gekeken wordt naar de verkeersafwikkeling in de wijk. De petitie werd getekend door 590 bewoners. 

In de gehele wijk Oostindie is sprake van slechts één ontsluitingsweg welke alleen via de in die weg gelegen rotonde bereikt kan worden. Veel (bestemming)verkeer moet daardoor een wat langer traject afleggen om op de plaats bestemming te komen. Volgens de indieners van de petitie is dit aan herziening toe. Toen begonnen werd met de bouw van de eerste huizen leek de voorgestelde en vastgelegde route voor ontsluiting via de Houtsingel voldoende, maar de populaire woonwijk is intussen nagenoeg volgebouwd. Er wonen veel kinderen en met de toegenomen verkeersintensiteit op de ontsluitingsroute zou de verkeersveiligheid thans in het gedrang zijn. Ook het feit dat hulpdiensten bij calamiteiten mogelijk moeten omrijden via de dieper in de wijk op de Houtsingel gelegen rotonde, wordt door het tijdverlies dat daarmee gepaard gaat, als onveilig ervaren. Er wordt gepleit om via de straat met de naam Krokus een extra toegang naar de centrale ontsluitingsweg De Houtsingel te realiseren, zodat niet alle verkeer via de al genoemde rotonde hoeft te rijden. Op de vraag vanuit de raad of er door de indieners ook een verkeerskundige werd geraadpleegd, werd ontkennend geantwoord. 

Tegengeluiden waren er ook. Eén van de insprekers stelde bewust voor een kavel aan de Krokus te hebben gekozen omdat het een rustige straat zou zijn en blijven. Deze bewoner heeft geen belang bij meer autoverkeer in de straat. Ook werd gesteld dat het met de verkeersonveiligheid in de woonwijk nogal meevalt en het juist goed werkt dat alle autoverkeer via de rotonde moet rijden. Er werd destijds bewust gekozen voor één ontsluitingsroute voor gemotoriseerd verkeer en er zijn in de wijk voldoende fiets- en voetpaden. Ernstige incidenten hebben zich eigenlijk niet voorgedaan, maar gesteld werd dat dit op zich geen argument mag zijn om geen preventieve maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van de woonwijk te verbeteren. De raadsfracties gingen niet inhoudelijk in op de petitie. Wel zal het een aanleiding zijn om de situatie nader te gaan bekijken en beoordelen. Of dat al dan niet tot aanpassingen zal gaan leiden, zal de toekomst moeten uitwijzen. 

UIT DE KRANT