Ondertekening verkoop en drukbezochte inloopbijeenkomst locatie gemeentehuis Leek

Gemeente Westerkwartier

LEEK - Leek krijgt er een groene en duurzame woonwijk bij op het terrein van gemeentehuis Leek. Hiervoor tekenden wethouder Bert Nederveen en wethouder Hans Haze van gemeente Westerkwartier, Albert Jan de Ruiter directeur ontwikkeling Nijhuis Noord en Bas Goossens directeur van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. donderdag 12 oktober een symbolische overdracht van het terrein. Aansluitend werd het plan dat Klein Nienoord heet, gepresenteerd tijdens een drukbezochte inloopavond in gemeentehuis Leek.

Vijf projectontwikkelaars mochten een plan indienen voor een duurzame woonwijk op het terrein van de gemeente in Leek. Na zorgvuldige selectie kwam het plan Klein Nienoord van Nijhuis en zusterorganisatie Explorius als beste uit de bus. De nieuwe wijk krijgt een groen karakter met een mix van oorspronkelijke gebouwen en nieuwbouw. ‘Huize Klein Nienoord’ wordt gerestaureerd en de karakteristieke gevel van de ‘oude ULO’ blijft behouden. In totaal krijgt het plan 72 woningen, waarvan 33 sociale huurappartementen. Aan de ontwikkeling van het plan werkten ook V8 Architects en Laos Landschapsarchitectuur en Stedenbouw mee.

Wethouder Bert Nederveen opende de inloopavond: ‘Ik ben trots op het mooie plan voor dit terrein. Een prachtige ontwikkeling voor Leek. Deze nieuwe woonwijk gaat deel uitmaken van Landgoed Nienoord en biedt straks ook mooie appartementen voor mensen met een kleiner budget.’

Nijhuis en Explorius presenteerden het plan voor de woonwijk, waarbij jong en oud straks wonen aan openbare en gemeenschappelijke plekken, waar ontmoeten centraal staat. Hier is de auto te gast, waardoor extra ruimte ontstaat voor de natuur en voorzieningen voor zowel bewoners van de nieuwe woonwijk als andere inwoners van Leek. Naast sociale huurappartementen komen er ook 20 betaalbare gezinswoningen in de prijsklasse tot 355.000 euro en 18 levensloopbestendige- en gezinswoningen in de prijsklasse boven  400.000 euro.

De reacties op het plan waren tijdens de inloopavond zeer positief. Veel vragen gingen over het behoud van de oude panden op het terrein en het parkeren. Het was een druk bezochte inloopavond met circa 145 belangstellenden.

De komende tijd gaan Nijhuis en Explorius aan de slag met de ruimtelijke procedures voor het terrein. Na afronding hiervan verwachten ze eind 2024 te kunnen starten met de sloop- en bouwwerkzaamheden van de ‘oude ULO’. Medio 2025 zal er gestart worden met de resterende sloopwerkzaamheden, restauraties en de bouw van de koopwoningen. Meer informatie vindt u op woneninkleinnienoord.nl 

De verkoop van gemeentehuis Leek is onderdeel van het programma huisvesting van de gemeente. Gemeente Westerkwartier gaat van 15 gebouwen terug naar 8 gebouwen, dat besloot de gemeenteraad in 2022.  Er wordt naar een centrale kantoorlocatie in Zuidhorn toe gewerkt. Totdat het gemeentehuis in Zuidhorn klaar is voor alle kantoormedewerkers, maakt de gemeente tijdelijk gebruik van haar bestaande panden. Gemeentehuis Leek blijft open tot in ieder geval medio 2024, daarna verhuizen de kantoormedewerkers naar onder andere gemeentehuis Grootegast. Buitendienstmedewerkers die op de werf in Leek werken, verhuizen zodra de nieuw te bouwen buitendienstlocatie op het Leeksterveld klaar is medio 2025. De gemeentebalie verhuist na sluiting van het gemeentehuis Leek naar gemeentehuis Zuidhorn. 

UIT DE KRANT