‘Veel ging er mis, weinig goed’

Gemeente Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.
Hectische week... Vorige week. Op het laatste moment was het afscheid van De geliefde wethouder Gerrit Alssema in gepland. Om 7 uur. Een uur voor het aanvang van de Raadsdebatten. Het had toch wat tragie-komisch. Een toon, die waarschijnlijk bewust gekozen is. Tenslotte is weliswaar Gerrit niet meer zo gezond. Rust kan wonderen doen. Voor het zelfde geld kun je met dit fysiek malheur heel oud worden. Maar ja. Werken is er voorlopig niet meer bij. Daarom was de toon luchtig. Door de eerste spreker, burgemeester Klaas Smid, ook bij Anne Doornbos, op verzoek van Gerrit... in het Drents een hilarisch bezoek aan een viskraom. Ook het duo Jeroen Westendorp van de fractie CU en Gerard Willenborg van Gerrits CDA, die in een duo-sketsj Gerrits loopbaan luchtig doorliepen. En tenslotte Gerrit, die zichtbaar opgeruimd zijn paperassen doorliep en opruimde. Dat had de een jaar geleden vertrokken burgemeester Hans van der Laan op al eens gedaan. Hans zag het zelf. Hij was er ook bij! Toen Gerrit ook nog eens zijn eigen ontslagbrief ging voorlezen werd het hem zichtbaar te veel. Begrijpelijk. Gerrit was dan zo’n jaar of 6 wethouder, hij is altijd gewoon de mens Gerrit gebleven. Ik heb wat met die man. Dat heb ik hem in de rij, die aan hem voorbij trok, ook gezegd. Hij was het met me eens. Voor in achter mij nam ieder op zijn eigen wijze afscheid. Informeel. Behalve dan ietsje voor mij. Daar nam Tineke Nieboer (LGN) ook afscheid van eeeh “meneer Alssema”. De omstanders keken elkaar verbijsterd aan... Inderdaad bij sommige mensen gaat er altijd wat mis... De raadsvergadering rekte zich in tijd inclusief de commissie nog tot 20 voor 11. Ook daar ging nogal eens wat mis. De wethouders Alex Wekema (PvdA) en Reint Jan Auwema (Gemeentebelangen) bleven op nogal wat vragen en opmerkingen met de mond vol tanden... Nou is dat niet erg. Zolang het maar niet te vaak gebeurt. Echter. Als je vaak hoort: Dit antwoord houd U van mij nog even te goed... Wat ook misgaat dat is het politieke en ambtelijke jargon. In weer toenemende mate duikt het weer op in ambtelijke stukken. In raadsdebatten. In stukken van onderzoeksbureaus, ingesteld door het college, om juist helderheid te verkrijgen in vraagstukken, waarvoor kennelijk geen zicht op is in het eigen apparaat. Ergerlijk is het dan ook, dat het woord klant of client weer oprukt. Dit werd aan de orde gesteld door Jos Darwinkel (gemeentebelangen) bij de tweede kwartaalrapportage van de ISD. Uitgerekend bij de Sociale Dienst. Het woord Klant is daar nooit weggeweest. Ik heb het vaker aan de orde gesteld. Jos vond het een denigrerend woord voor de betrokkenen, die hier geholpen moeten worden. Bovendien was Jos Darwinkel de woorden van oud- burgemeester Hans van der Laan nog niet vergeten: Ik wil het woord Klant niet meer horen. Noordenveld heeft geen klanten. Het kan trouwens nog erger werd mij deze week verzekerd. Het wachten is op het woord patient bij de ISD. Een paar weken geleden zat een ambtenaar uit de entourage van wethouder Auwema zelfs in de kolommen van deze Krant haar “klantgerichtheid” uit te venten... Wethouders... neem Uw verantwoordelijkheid. Laat de mensen uit Uw afdeling klare taal spreken. Dat verstaan we allemaal. Ook in de raad zelf neemt het prietpraten weer toe. Het nieuwe raadslid Karin Kiemel repte in al haar geleerde wijsheid over op maat werk leveren met “breed gecommuniceerde aandachtspunten” en bepleitte vervolgens “betrokkenheid naar burgers toe...” ze zal het wel goed bedoelen. De Partij van de Arbeid lijkt in toenemende mate op de Partij van de Betrokken Burgers” als U tenminste weet wat hiermee bedoelt wordt. U weet het niet? Ik ook niet!
Dat er door de Raad van Noordenveld dan toch nog volgens de regelen der kunst punten aangenomen werden over bezwaarschriften, bouwvergunningen, legestarieven en de Najaarsnota 2016 mag knap genoemd worden. Ingewikkeld werd het bij het nivelleringsaspect betreffende eenzame boerenhoeves, die tot dusverre een onredelijk tarief OZB/ongebouwd betalen. Besloten werd dit evenredig het tarief Gebouwd gelijk te trekken. Het was een idee van Hendrik Smeenge, U raad het al... Boer in het Lieverder Nijland... behulpzaam bijgestaan door PvdA fractie voorzitter Anne Doornbos, die bij de fracties langs was geweest om deze ingewikkelde materie toe te lichten. De altijd kiene buitenman (klein boerderijtje) Jan Klinkenberg (GL) sprak cynisch van de herhaalde staaltjes van Boerenlobby. Hij riep nog even boer Gijzel vroeger van de CDA in herinnering. Een berucht activist op hetzelfde dossier. Gerard Willenborg (CDA) bedankte Jan nog fijntjes voor het openrijten van een wonde...
Weinig ging echt goed. Maar toch zou de week nog leuk voor Noordenveld afgesloten worden. In Emmen werd vrijdagavond onze Henk Kosters, wethouder en locoburgemeester verrassend tot politiek talent van Drenthe uitgeroepen. Verrassend. Want hij is allang niet de jongste meer. Hij had echter verreweg het beste verhaal. Volkomen jargonvrij... Zoals het hoort. Ziet hier lezers, politici, ambtenaren van de ISD, onderwijzers. Het gebruik van simpele Nederlandse taal loont! Henk Kosters gebruikt het en scoort. Toen ik hem een dag later in de Wilhelminastraat feliciteerde met de verkiezing, bedankte hij mij voor het stukje dat ik over hem geschreven had. Kijk, dat is nou het leuke aan Henk. Het zijn de kleine dingen die het doen. Zo herkennen de mensen een politiek talent in je. Doe je zelf geen geweld aan. Door taal of op je strepen te gaan staan. Blijf jezelf, Henk geeft het goeie voorbeeld. Zou iedere bestuurder moeten doen...
 

UIT DE KRANT