De Tip Norg krijgt woonbestemming

Afbeelding
actueel

NORG – Na jarenlange discussie krijgt het recreatiegebied rondom de Postmaatseweg en de Langeloërweg in Norg een woonbestemming. Het gebied staat in Norg bekend als De Tip. Het gaat hier om achttien recreatieve vakantiehuizen, die dus binnenkort een permanente status krijgen als woonbestemming.De gemeenteraad van Noordenveld had afgelopen week dit punt op de agenda staan. Een kwestie die zich al meer dan 26 jaar voortsleept. Met dit voorstel komt een langgekoesterde wens van de bewoners tot uiting. Er was al jarenlang sprake van scheve verhoudingen, omdat een aantal woningen in het gebied al wel veel eerder een permanente status voor een woonbestemming hadden gekregen.


Aangrenzend aan het terrein ligt het recreatiebedrijf De Norgerberg. Eigenaar Susan van Rijswijk sprak tijdens de raadsvergadering haar zorgen uit over een tweetal woningen die dicht bij het bedrijf staan. ‘Ons grootste bezwaar is dat er in de toekomst bij permanente bewoning bewoners komen te wonen die klachten hebben over onze bedrijfsvoering. Recreatie en bewoning gaat niet altijd goed samen. De twee woningen staan binnen de 50 meter van De Norgerberg. Enige geluidshinder kan dan al leiden tot klachten. Voor de continuïteit van de camping kan dat dan tot problemen leiden.’


Meerdere raadsleden gaven aan dat zij het toekennen van een woonbestemming een goede oplossing vinden voor de ontstane problematiek. Duidelijk werd dat er geen uitzondering zal gaan bestaan voor de twee recreatiewoningen. ‘We gaan voor alle 18 woningen, zodat er aan de ongelijkheid in het gebied een einde komt. We willen een einde aan deze gedoogsituatie en kiezen voor een permanente oplossing,’ zei raadslid Bertus Epema van de PvdA/GroenLinkscombinatie.


Ook mevrouw Wolbers, bewoonster van De Tip, gaf de raadsleden mee om een einde te maken aan de ontstane scheve situatie. ‘Ik woon naast de camping, al sinds 2008, en wacht sindsdien op de status van permanente woonbestemming. In al die jaren heb ik nog nooit last gehad van de camping. Ik denk dat De Norgerberg niet te veel moet vrezen voor een nadelige toekomstige situatie met nieuwe bewoners.’ Toch gaf Susan van Dijk aan hier niet gerust op te zijn. ‘Collega campings in het land krijgen soms met hele andere ervaringen te maken. Wij willen ons mooie bedrijf ook in de toekomst behouden.’


Verantwoordelijk wethouder Robert Meijer kwam de bezwaren van Susan van Rijswijk toch enigszins tegemoet. ‘Als gemeente willen we faciliteren in gesprekken die gaan over het recht van eerste aankoop van De Norgerberg betreffende deze twee woningen. Ook beloofde hij om te gaan kijken naar een mogelijke herziening van het bestemmingsplan bij een bedrijfswoning op het terrein. Deze zou een mogelijke dubbelbestemming kunnen krijgen van zowel permanent bewonen als recreatief.


Op woensdag 14 juni komt dit onderwerp wederom op de agenda van de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad akkoord zal gaan met het voorstel van het college om de 18 woningen om te zetten van recreatiebestemming naar woonbestemming.

UIT DE KRANT