BöRGMEESTER WORDEN?

Afbeelding
Cultuur

Vier week leden hemmen we het Mantje van Moarum, de noam Steven geven. Wat schets mien verbiestering dat Geert Braam beweerd dat ons Mantje gien noam het en nou Ol Toake hieten moet. Dat heurt zo ollerwets en t mantje stijt er nog niet eens zukke lange joaren. Pas ien 2011 hemmen ze hem er hèn poot. Ik wiet wel dat hij verbeeld een man uut t verleden te weden. En symboliseert hoe wij hier vroeger leefden. Mor wees es hiel eerlijk Steven is toch een veul mooiere noam al zeg ik het zulf. Met eens? Dan heur ik dat groag.

Nou even hiel wat anners, want dit mos ik eerst nog even kwiet. Veurige week is ons börgmeester bij ons west. Bij Passage. Eerlijk zijt: geweldig. As ik het nog goed wiet is er aal ien jannewoari 2019 begonnen. Toen hadden ze er ophef over dat hij solliciteerd har. Volgens Kosmeijer en Hoekstroa, stiekem. Ken ik mij host niet veurstellen. Mor n sollicitoatie is toch niet geheim? Het belangriekste is: hij ist worden.

Nou even over zien bezoek aan onze vereniging.

Hij het alle aanwezige leden een hand geven. As ik ze goed telt heb wadden dat er meer as vieftig. Dat is aal uniek. Heb ik nog nooit een man of vrouw doen zien die hier een spreekbeurt of zukswat geven het. Hij dee t wel. Hij ging gezellig tussen ons ien zitten. Zo har er kontakt met de vrouwen. Woar begon er met? Goedemiddag dames en heren. Fout. Mor ja, dat was gewoonte denk ik. Hij was noamelijk de enige heer ien ons midden. Ongeveer twee keer drie ketier het er ons aan e proat hollen. Het verveelde niet. Hij verboasde ons deur te vertellen, dat elk die ambieties het wel börgmeester worden ken. Er is gien specioale opleiding veur. As je t groag willen, dan ken je solliciteren. En as we hem zo heuren is hij met hart en ziel ons börgmeester. Hij stijt, of legt, dag en nacht kloar om as er wat is, te kommen. Net geliek wat t is. Brand, aanriedingen, ienbroak, gijzeling, moord of doodslag en aal zukswat. Hij komt. Dan het er ons uutlegd hoe het allemoal warkt. Ongelofelijk hoeveul amtenoaren er bennen, meer as honnerd. Dat is niet allèn degene die ien t gemeentehuus warken mor er bennen ok goenend bij van “Novatec”. Wis ik niet. Zo wor je nog es wat gewoar. Dan nog woar er allemoal een beetje zeggenschap over het. Zoas t Woaterschap. Vient er ok harstikke interessant. Hij is veurzitter van dit en veurzitter van dat. Te veul om op te noemen. Ik kon niet alles onthollen. Messchien het degene die t verslag schrift er nog meer van optekent. Dat hoop ik dan mor. Volgens mij veurzitter van n hiele koppel börgmeesters. Heb ik begrepen. t Is n beetje anners, hij is veurzitter van de Grunninger gemeentes. Dat zallen dan die börgmeesters wel weden. Nou ik ken jem verzekeren, hij is n goeie! Dan is er poenningmeester van de veiligheidsregio Grunnen. En lid commissie bestuur veiligheidvereniging. En goa zo mor deur. As de stemmen es stoaken, mor dat gebeurt eiglieks nooit ken zien stem de deurslag geven. Ien zien vrije tied, hoe ist mooglijk dat er die ok het, dee er aan allerhande dingen. Zoas vliegen. Ien n vliegtuugje vanzulf. Grasmaaien, fietsen dee er ok nog meen ik onthollen te hemmen. Zelfs zien vrouw verget er niet. Soamen doen ze ok nog van alles.

As je 60 joar of langer trouwd bennen komt er ok om te filiciteren. Met ambtsketen. Liekt mooi. Hij har de ambtsketen metnommen en allemoal mochten wij die bekieken, Vasthollen. Het was n hiele mooie, van zulver. Alle gemeentes hongen aan. Zwoar was er zeker. Was mokt deur een zilversmid uut Aizing. Hij glom. Hij lag ien n grode casette ken ik wel zeggen. Nou er wer goed oppast. Nou doar mag er wel tröts op weden. Zukkend het elk en één niet. Wat het er ons nog meer verteld. Woar hij woont, mor dat wissen we wel want doar bennen we aal es op bezoek west. En toen wadden er meer nijsgierig noar, dan hij verwacht har. Hij docht een stuk of zes messchien tien, nou het wadden er goed datteg as ik mij t nog goed herinner. Zo zie je mor weer, hoe wij hem waarderen. Toen aal. Het er ok slechte eigenschappen? Vanzulf het er die. Willen jem die groag wieten. Schanne genog ken ik die niet meer numen, want dan wordt dizze column te lang. Messchien een anner moal?

Hij is met hart en ziel börgervoaderr van ons westerketier. Dat bennen zien eigen woorden.

MARTJE

UIT DE KRANT