Stichting nu formeel eigenaar Familiepark en Infocentrum

uit het hart

LEEK - Familiepark Nienoord en Infocentrum Nienoord zijn vrijdagmorgen overgedragen aan de Stichting Landgoed Nienoord. De gebouwen zijn verkocht voor het symbolische bedrag van één euro. Het eigendom is hiermee formeel overgedragen aan de stichting. Een belangrijke stap in de professionalisering van Landgoed Nienoord. Jarenlang namelijk, was het Familiepark in eigendom van de gemeente en werd het recreatiepark verhuurd aan de stichting. De gemeenteraad heeft begin april besloten om het Familiepark en het Infocentrum af te stoten. De stichting krijgt met de verkoop meer armslag in de bedrijfsvoering en kan sneller inspelen op nieuwe marktontwikkelingen, De gemeente blijft wel eigenaar van de ondergrond. De grond is in erfpacht uitgegeven voor de duur van 35 jaar. Stichting Landgoed Nienoord betaalt jaarlijks een erfpachtcanon. De overdracht zou in eerste instantie eind mei van dit jaar plaatsvinden. Er was echter nog wat onduidelijkheid over het wel of niet betalen van overdrachtsbelasting. Inmiddels heeft de Belastingdienst aangegeven dat er geen overdrachtsbelasting over de koopsom hoeft te worden betaald. Het Zwemkasteel blijft wel in eigendom van de gemeente. Stichting Landgoed Nienoord blijft het onderhoud en beheer voor haar rekening nemen. De gemeente blijft hier nauw bij betrokken.

UIT DE KRANT