‘Over transities en besjes, die naar diesel smaken’

Gemeente Noordenveld

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Vorige week stonden de transities en de uitvoering van de participatiewet weer op de agenda. Deze keer in de raad, want de keer ervoor waren ze al in de commissie besproken. De tribunes waren goed gevuld. Dat was mede te danken aan de aanwezigheid van de buren... Het waren de raadsleden uit de gemeente Tynaarlo, die nieuwsgierig waren, hoe het er in Noordenveld aan toe ging. Wel ze hebben kunnen zien dat men er weer beschaafd met elkaar omging...  Goed, er waren de fikse stapel moties uit de hoek van de oppositie. Erg stevig werd er niet aangezet door deze oppositiepartijen. Over het algemeen proefde men daar ook wel waardering, hoe het college van B en W de toch nogal ingrijpende zaken had geregeld. Daarom kwam het aan op de details. Dat die nog tot de nodige misverstanden kunnen leiden werd ook weer eens duidelijk. Vooral wethouder Wekema kon maar moeilijk op papier vinden, waar Tineke Nieboer van LGN nou toch heen wilde... Wel begrijpelijk, want Tineke had de “burger” weer eens uit de kast gehaald. Terwijl de rest van haar fractie ons inmiddels met inwoners aanspreekt. Daarom repte Tineke dan ook over “inbreng van organisaties, die dicht bij de burgers blijven staan” en pleitte ze ook verder voor “meerdere regie bij de burger...” Ze merkte weinig bijval bij de rest van de raad, waarop ze enigszins bezorgd vroeg “ Kunt U mij volgen...” Op zulke momenten is de burgemeester als voorzitter van de raad niet te beroerd om Tineke een geruststellend “Wij begrijpen het” toe te voegen...
Na lang gedelibereer werden de meeste moties weer in de prullenbak geworpen. Veel hadden ze ook niet om het lijf. De enige, die een beetje principieel was, was die over wie nu eigenlijk het voortouw  moest nemen bij de uitvoering van vanuit Den Haag opgelegde transities. Moet dat de raad zijn, als hoogste orgaan in de gemeente. Of moet het college het dagelijks werk doen. Wel er kwam uit dat het college de taken moest uitvoeren, gecontroleerd door de raad. Niets nieuws onder de zon dus. Ook was er nog zorg of een fikse bijdrage voor huishoudelijke hulp na 2017 nog wel gegarandeerd kon worden. Met de toezegging van het college daar op te letten ging men uiteindelijk akkoord. Jos Darwinkel (Gemeentebelangen)wist het het kernachtigst te verwoorden: Geld voor de zorg, blijft voor de zorg. Dat ging erin als marsmuziek. Maar goed ook, want het college meldde trots een fikse bijdrage aan huishoudelijke hulp voor de inwoners, die daar recht op hebben te hebben binnengehaald. Dat vond ieder een knappe prestatie!
De vele moties zorgden ervoor dat de raad pas om kwart over tien klaar was. Marrie Brink loodste de Raadscommissie daarna vlot door de agenda heen. Er werden besluiten genomen over de bedrijfsinvesterings zones, de toeristenbelasting en de vaststelling van de bebouwing op de Ronerborg. Bij dit laatste punt, verslikte wethouders Henk Kosters zich bijna in een opmerking van Evert Janssen uit de PvdA fractie. Die repte over Sociale Woningbouw, terwijl er alleen aan koopwoningen was gedacht. Toen ook voorzitster Marry Evert Janssen buiten de orde had verklaard, stopte die d’r maar mee... Nee, de Sociale Woningbouw is nog steeds geen populair onderwerp in de raad van Noordenveld. Maar dat is al heel lang het geval.
Ook niet populair zijn de besjes aan de bomen bij het verwaarloosde terrein aan de Donderseweg in de Oosterduinen. Die smaken naar diesel, hadden kinderen gemerkt. Daardoor kreeg de wethouder van gemeentebelangen Reint Jan Auwema eindelijk deze avond de kans nog een duit in het zakje te doen. Hij zei: “Dat besjes naar diesel smaken, is over het algemeen niet de bedoeling...”

UIT DE KRANT