Hamerstukken week 10 “16

hamerstukken

- Noordenveld verleent in principe medewerking aan een eenmalige uitbreiding van 25 procent van de bedrijfsgebouwen aan de Norgervaart 26 in Huis ter Heide. De gemeente maakt deze uitbreiding mogelijk door een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. Aanvankelijk deelde de gemeente Schaafsma Drainage mede dat zij bezig is met een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en dat de plannen in die herziening meegenomen konden worden. Dan echter moet het bedrijf wachten totdat dit plan is vastgesteld. De gemeente bood als alternatief om de wijzigingen te regelen met een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. Daarbij heeft Noordenveld aangegeven dat zij daarvoor dan wel de leges verschuldigd zijn.

- Het perceel Eerste Laan 1 in Norg krijgt een functiewijziging. In de bestaande boerderij komt een groepsaccommodatie. In een van de schuren achter de boerderij komt een recreatiewoning en verder wordt een va de bestaande schuren voor het grootste deel gesloopt. Ook wordt op het gesloopte gedeelte een zwembad aangelegd. Het perceel had de bestemming agrarische doeleinden en krijgt nu de bestemming recreatie.

- Noordenveld wijst een deel van het Noordsche Veld aan tot archeologisch rijksmonument. Daarmee staat de teller wat dit soort monumenten betreft in de gemeente op vijf. Het gaat om een terrein met daarin een Celtic Field, resten van nederzettingen, grafheuvels en een hunebed. Het grootste deel van het terrein ligt binnen de gemeente Tynaarlo, een kleiner deel in Noordenveld. De gemeente onderstreept het archeologisch belang van cultureel erfgoed. Ook de provincie Drenthe en Tynaarlo hebben positief geadviseerd.

- Noordenveld stemt in met het voorstel om de kinderopvang te harmoniseren met de peuterspeelzalen per 1 januari 2017. Per die datum wordt ook de subsidierelatie met SPiN opgezegd.

UIT DE KRANT